Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hypotheeklasten middeninkomens omhoog in 2019

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag waar het kabinet met de Miljoenennota haar belangrijkste plannen voor 2019 presenteerde. Belangrijk nieuws voor de middeninkomens: de hypotheekrenteaftrek ligt volgend jaar een kleine 3% lager dan nu. De hogere inkomens moeten er rekening mee houden dat de maximale hypotheekrenteaftrek in de periode 2020 tot en met 2023 versneld omlaag gaat, met 3% per jaar.

Verlaging meeste belastingtarieven en daardoor minder hypotheekrenteaftrek

Het belangrijkste belastingtarief voor middeninkomens gaat omlaag van 40,85% (2018) naar 38,10% in 2019. Dat betekent dat het netto inkomen toeneemt. Doordat u de hypotheekrente tegen een lager tarief kunt aftrekken, gaan uw netto maandlasten ook omhoog.

Voorbeeld

Stel, u heeft een aflossingsvrije hypotheek van € 240.000 en betaalt een rente van 3% (voor de eenvoud gaan we even uit van een aflossingsvrije hypotheek). Op jaarbasis betaalt u dan bruto € 7.200 rente. Als we het eigenwoningforfait even buiten beschouwing laten, dan krijgt een middeninkomen over 2018 € 2.941 op jaarbasis terug. In 2019 daalt de teruggave naar € 2.743. Dat is al met al een stijging van de netto maandlast van € 16. Dankzij de verlaging van de belastingschijf houdt u wel meer over van uw bruto inkomen, slechts een deel daarvan gaat verloren doordat u ook minder hypotheekrenteaftrek hebt.

Hogere inkomens krijgen hogere netto hypotheeklasten

Voor de hogere inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in 2019 met ‘slechts’ half procentje naar beneden. Veel belangrijker voor de hogere inkomens is dat de maximale hypotheekrenteaftrek in de periode 2020 jaarlijks versneld wordt afgebouwd met 3% per jaar, tot de aftrek in 2023 nog slechts 37,05% is. Dat is gelijk aan het aftrekpercentage dat middeninkomens hebben. Er vindt een gedeeltelijke compensatie plaats omdat het eigenwoningforfait ook wordt verlaagd. Hieronder staat per jaar de verlaging van de maximale hypotheekrenteaftrek en de verlaging van het eigenwoningforfait.

Maximale hypotheekrenteaftrek *
201849,5%
201949,0%
202046,0%
202143,0%
202240,0%
202337,05%

Eigenwoningforfaitpercentage **
20180,70%
20190,65%
20200,6%
20210,5%
20220,5%
20230,45%

* Het maximale aftrekpercentage geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek maar voor alle aftrekbare kosten rond de eigen woning, zoals notariskosten hypotheekakte, advieskosten, NHG-kosten en taxatiekosten.

** Voor woningen met een WOZ-waarde kleiner dan € 75.000 of meer dan € 1.060.000 gelden andere percentages voor het eigen woningforfait.

Wilt u uw situatie vrijblijvend doornemen met een financieel adviseur?

Maak direct een afspraak