Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Gaat de hypotheekrente omhoog?

De kans dat de hypotheekrentes binnenkort gaat stijgen lijkt groter te worden. De rentes zijn al lange tijd heel laag.

De afgelopen vier weken is de kapitaalmarktrente met ruim 0,2% gestegen. Ondanks deze stijging staat de kapitaalmarktrente nog steeds enorm laag.

Onderstaande grafiek laat zien dat de hypotheekrente over het algemeen met enige vertraging de kapitaalmarktrente volgt, maar wel met veel minder grote schommelingen. Gedurende 2017 was het gemiddelde verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente 1,35%.

Hypotheekrente grafiek

In de grafiek ziet u op de linker-as en in het blauw de ontwikkeling van de hypotheekrente en op de rechter-as in het oranje de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Doordat de rechter-as 1,35% lager ligt, kunnen we mooi de renteontwikkeling van de kapitaalmarkt- en hypotheekrente over elkaar heen leggen.

Het renteverschil tussen de kapitaalmarkt- en hypotheekrente is gedaald naar 1,2%. In het afgelopen jaar zagen we in twee van de drie keer dat dit leidde tot een stijging van de hypotheekrente. Op basis van bovenstaande grafiek lijkt de kans op kleine renteverhogingen op korte termijn groter te worden, nadat we de afgelopen maanden verwend zijn met voornamelijk kleine renteverlagingen.

Afgelopen week zagen we weinig hypotheekrentewijzigingen voor de meest voorkomende rentevaste periodes. De wijzigingen gaven een gemengd beeld. Sommige geldverstrekkers voerden een kleine renteverlaging door, maar we zagen ook een paar eerste kleine renteverhogingen.