Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hypotheekrente blijft hoog

Op de kapitaalmarkt zien we de lange rentes de laatste maand met 0,1% à 0,15% dalen. De lagere rente op de kapitaalmarkt zien we voorlopig nog niet vertaald in lagere hypotheekrentes. Een enkele geldverstrekker voerde een kleine renteverlaging door, maar daar stond vaak een andere geldverstrekker tegenover die de rente juist licht verhoogd. Geldverstrekkers zitten in de toch al drukke december maand waarschijnlijk niet te wachten op extra nieuwe aanvragen. Overigens verwachten wij op de middellange termijn dat de hypotheekrente licht zal stijgen.

Slot 2018 anders dan 2017

Kijken we naar de slotmaanden van 2017 en 2018 dan vertonen die voor de kapitaalmarktrente een grote gelijkenis. In beide jaren is er sprake van een forse daling in de laatste drie maanden. In 2018 zelfs iets meer dan in 2017. Zie in de grafiek hieronder de oranje lijn. In de periode oktober tot en met december 2017 zagen we dat de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente licht mee daalde, terwijl dat dit jaar niet het geval is. Sinds oktober is de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente niet gewijzigd. De gemiddelde hypotheekrente is de blauwe lijn in onderstaande grafiek.

Gemiddelde hypotheekrente 10 jaar vast met NHG

Let op: de gemiddelde hypotheekrente ligt over 2018 ongeveer 1,3% hoger dan de kapitaalmarktrente. Op de linker-as staat daarom het rentepercentage van de hypotheekrente en op de rechter-as het rentepercentage van de kapitaalmarktrente.