Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Aflossingsvrije hypotheek vanaf 1-1-2031

Wat was er ook al weer per 1 januari 2031? Dan eindigt de hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren voor de hypotheek die ze hadden lopen per 1-1-2001.

We willen in dit artikel ingaan op een speciale groep: de mensen met een volledige of grotendeels aflossingsvrije hypotheek, die ook nog eens rond het jaar 2031 met pensioen gaan.
In het voorbeeld gaan we uit van een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 tegen een rente van 2,4%. We gaan ervan uit dat er sprake is van een middeninkomen.

Huidige maandlasten 

Doordat er nu alleen rente wordt betaald, die ook nog eens aftrekbaar is, zijn de netto hypotheeklasten extreem laag. De bruto maandlasten zijn € 400,- en de netto maandlasten (exclusief eigenwoningforfait) bedragen € 237. De komende jaren zullen de netto maandlasten op gaan lopen omdat het kabinet het maximale hypotheekrenteaftrek percentage versneld omlaag gaat brengen. Daar staat tegenover dat ook de belastingpercentages en het eigenwoningforfait omlaag gaan. 

Nieuwe maandlasten per 1-1-2031 

Vanaf 1 januari 2031 eindigt de hypotheekrenteaftrek waardoor de bruto maandlast de netto maandlast wordt. De netto maandlast wordt in dit voorbeeld € 400, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van de huidige situatie. Iets om goed rekening mee te houden.
Helemaal als dit samenvalt met de pensionering en als dit pensioeninkomen een stuk lager ligt dan het huidige inkomen.
Maar het kan nog erger worden. Op dit moment staat de hypotheekrente enorm laag. De kans is groot dat de hypotheekrente in de toekomst een stuk hoger zal staan. Een paar jaar geleden was een rente van 5% voor een rentevaste periode voor een hypotheek zonder NHG niet vreemd. Dan wordt uw bruto én netto maandlast € 833. Dat is 2,5 keer zoveel als u nu netto betaalt!

Nu actie ondernemen 

Heeft u een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek dan is het belangrijk om te laten berekenen wat de effecten zijn in uw persoonlijke situatie. U heeft nu nog bijna 13 jaar de tijd om maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door de huidige lage rente voor een lange periode vast te zetten. Of door toch een deel van de hypotheek af te gaan lossen. Dat laatste betekent natuurlijk nu wel hogere uitgaven, maar die zijn nu misschien makkelijker op te brengen dan wanneer u met pensioen bent.

Maak een afspraak met uw financieel adviseur, zodat u goed inzicht heeft in uw financiële situatie. 

Maak direct een afspraak