Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Wat gaat de rente de komende tijd doen?

In 2017 zien we tot nu toe een grillig verloop van de hypotheekrente. De ene maand zien we bijvoorbeeld veel renteverhogingen en de andere maand juist weer verlagingen.

Grillige hypotheekrente binnen kleine bandbreedte

Bekijken we de gemiddelde hypotheekrentes voor 10 en 20 jaar vast van nu met die aan het begin van het jaar, dan zijn die nagenoeg gelijk. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente is een nu een paar honderdste duurder dan op 1 januari, terwijl de gemiddelde 20 jaar vaste hypotheekrente een paar honderdste goedkoper is. Houd er wel rekening mee dat het hier om gemiddelden gaat, bij individuele geldverstrekkers kunnen de verschillen groter zijn.

De renteontwikkeling in de afgelopen maanden

In juli zagen we behoorlijke renteverhogingen, maar dankzij vele kleine renteverlagingen in augustus en september staan de gemiddelde hypotheekrentes weer op hetzelfde niveau als voor de zomer en gelijk aan het begin van het jaar. Al met al beweegt de gemiddelde hypotheekrente dit jaar in een kleine bandbreedte van 0,2%. De komende weken zal het waarschijnlijk niet anders zijn.

De renteontwikkeling in de komende tijd

Binnenkort gaat het wel spannend worden, want beleggers kijken uit naar wat president Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) in oktober gaat zeggen. Het grote stimuleringsprogramma van de ECB, waarbij op grote schaal obligaties opgekocht worden, gaat afgebouwd worden. Maar in welk tempo dit gaat gebeuren kan wel eens een invloed hebben op de renteontwikkeling. Dat zal bepalen of de rente heel langzaam gaat oplopen of iets sneller. Overigens is de verwachting dat ook bij een oplopende rente dit relatief beperkt zal zijn en dat we de komende jaren waarschijnlijk nog steeds lage rentes zullen hebben. Overheden lenen heel veel geld en kunnen niet zo snel afkicken van een lage rente. In feite geldt het zelfde voor (potentiële) huizenbezitters.

Klik hier voor alle actuele rentestanden