Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Het verschil tussen huren en kopen in beeld

Het CBS meldde afgelopen week dat de huren in 2017 met gemiddeld ‘slechts’ 1,6% omhoog gegaan zijn. De huren van sociale huurwoningen stegen per 1 juli met gemiddeld 1,1%, tegenover 1,6% in 2016. De huren in de vrije sector stegen met 2,5%, tegenover 2,3% in 2016.

In de afgelopen 20 jaar lag de gemiddelde huurstijging op 2,65% per jaar. Bekijken we alleen de laatste 10 jaar, dan komt de gemiddelde huurstijging ongeveer op hetzelfde niveau uit, namelijk 2,6%. De jaarlijkse gemiddelde huurstijgingen verschillen enorm per jaar, zoals je ook kunt zien in onderstaande grafiek.

 Gemiddelde huurverhoging afgelopen 10 jaar

Eén van de voordelen van kopen: uw netto maandlasten stijgen veel minder snel. Bij een annuïteitenhypotheek nemen de netto maandlasten elk jaar iets toe, maar dat is maar een hele kleine stijging in vergelijking met de huurstijging.

U hebt bij kopen wel te maken met een paar onzekere factoren:

  1. De prijsontwikkeling van uw woning. Die heeft eigenlijk geen invloed op uw netto woonlasten maar wel op uw vermogen, op het moment dat u besluit uw woning te verkopen. Dat kan positief uitpakken bij een prijsstijging maar negatief bij een daling.
  2. Bijkomende kosten zoals onroerend zaakbelasting, opstalverzekering en de duurste kostenpost: onderhoud. De kosten voor onderhoud kunnen jaarlijks enorm verschillen en zijn erg afhankelijk van de leeftijd van de woning.
  3. Als de rente wijzigt kunt u te maken krijgen met hogere of juist lagere maandlasten, al naar gelang de rente stijgt of daalt. Dit risico is kleiner als u de rente voor een langere periode vastzet.

Rekenvoorbeeld:
In onderstaand rekenvoorbeeld vergelijken we de woonlasten in drie situaties:

  1. Een huursituatie met een huur die start bij € 1.100, waarbij de huren jaarlijks met 1,6% stijgen. Het optimistische scenario met een lage huurstijging;
  2. Een huursituatie met een huur van € 1.100, waarbij de huren jaarlijks met 2,6% stijgen, het meer reële scenario met een gemiddelde jaarlijkse huurstijging.
  3. Een koopwoning van € 300.000 en een hypotheek van € 300.000, een hypotheekrente van 3,2% (20 jaar vast) en gemiddelde bijkomende kosten van € 200 per maand voor onderhoud, onroerend zaakbelasting en opstalverzekering. We gaan er even vanuit dat die bijkomende kosten jaarlijks met 2,6% stijgen. Verder zijn we uitgegaan van middeninkomens die 40,8% belastingteruggave hebben.

 Ontwikkeling netto lasten huur versus koop

In dit voorbeeld komen de maandlasten, inclusief een bedrag voor onderhoud, onroerendzaakbelasting en opstalverzekering in het eerste jaar hoger uit dan bij huren. Dat komt vooral doordat er € 500 per maand afgelost wordt. Dat zijn eigenlijk geen echte kosten, want u bent aan het sparen voor uzelf.

Het grote voordeel van kopen ten opzichte van huren is dat de netto maandlasten in een koopsituatie veel minder oplopen. En doordat u maandelijks aflost op de hypotheek, heeft u na 30 jaar alleen nog maar te maken met bijkomende kosten voor onderhoud, onroerend zaakbelasting en opstalverzekering.