Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Het regeerakkoord

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tot een regeerakkoord gekomen. Na jaren van crisis wil de coalitie op brede schaal lastenverlichting bieden en zeker voor de werkende middengroepen.

Belasting op inkomen

Een belangrijke wijziging is dat de coalitie het aantal belastingschijven terug wil brengen van drie naar naar twee en deze belastingschijven wil verlagen. Het basistarief wordt vanaf 2020 36,93% en voor inkomen boven € 68.600,- geldt het tarief van 49,5%. Daar staat tegenover dat het lage btw-tarief op diensten en producten omhoog gaat van 6% naar 9%. Dit lage btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor boodschappen en geneesmiddelen.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek gaat sneller afgebouwd worden. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een verlaging van het eigenwoningforfait. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van een woning wordt niet verder verlaagd en blijft na 2018 gelijk op 100%.

Vermogensrendementsheffing

De vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing gaat omhoog naar € 30.000,- per belastingplichtige (nu: € 25.000,-). Voor een stel, wordt de vrijstelling dus € 60.000,-. Ook wil de coalitie op termijn dat de werkelijke rendementen op vermogen belast gaan worden en niet, zoals nu het geval is, een fictief rendement. Veel belastingplichtigen vinden de huidige regeling niet eerlijk omdat ze meer belasting moeten betalen dan ze aan rente op hun spaarrekening krijgen.

Pensioenstelsel

De coalitie wil ook het pensioenstelsel gaan aanpassen maar daarvoor wacht ze eerst nog op een voorstel van de SER. De SER is een organisatie die advies geeft aan de regering en waarin ondernemers- en werknemersorganisatie zitten en enkele onafhankelijke deskundigen.