Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

“Help! Ik heb een aflossingsvrije hypotheek!”

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan is het van belang om uit te zoeken of uw aflossingsvrije hypotheek wellicht in de toekomst tot problemen kan leiden. Het is goed om daar nu al over na te denken, zodat u eventueel nu alvast stappen kunt zetten om de problemen te voorkomen of te verkleinen.

Veel aflossingsvrije hypotheken

Een aflossingsvrije hypotheek is niet per definitie een probleem, maar in bepaalde gevallen kan dit in de toekomst wel tot vervelende situaties leiden. Meer dan de helft van de uitstaande hypotheken is een aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe generatie starters vanaf 2013 is gewend om maandelijks af te lossen, omdat anders de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Echter was voor 2013 de aflossingsvrije hypotheek de meest afgesloten hypotheek. Vijftig procent van de uitstaande hypotheken bevat voor meer dan de helft een aflossingsvrij deel.

De risico’s van een aflossingsvrije hypotheek

Of een aflossingsvrije hypotheek in de toekomst wel of geen probleem kan zijn, hangt altijd af van uw persoonlijke situatie. Er zijn in ieder geval drie belangrijke risicofactoren waar u rekening mee moet houden:

  • Wanneer uw hypotheekrenteaftrek ten einde komt;
  • Wanneer uw pensioeninkomen lager wordt;
  • Wanneer de rente wordt verhoogd.

De maximale duur van de hypotheekrenteaftrek voor een leningdeel is 30 jaar. Die regel is ingevoerd in 2001. Dat betekent voor veel mensen, met name voor veel 50- plussers, dat de hypotheekrente vanaf 2031 niet meer aftrekbar is.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft hebt een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 250.000,- en u betaalt 3% rente, dan betaalt u bruto € 625 per maand. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u op dit moment daar ongeveer 40% à 50% van terug, zodat uw netto rentelast € 313 à € 375 bedraagt (het eigen woningforfait laten we even buiten beschouwing). Als de renteaftrek vervalt, wordt uw bruto rentelast gelijk aan uw netto rentelast.

Een hogere netto hypotheeklast kan een probleem zijn, maar ook een lager inkomen heeft invloed, zeker als deze twee zaken tegelijkertijd plaatsvinden. Op het moment dat u met pensioen gaat, geldt voor velen dat het inkomen omlaag gaat. Op zich hoeft dat nog geen probleem te zijn, u hoeft bijvoorbeeld ook minder belasting te betalen. Maar voor veel mensen zal het pensioen toch lager uitpakken dan verwacht. Bijvoorbeeld doordat ze in bepaalde periodes geen of minder pensioen opgebouwd hebben, als gevolg van een scheiding of tegenvallende beleggingsrendementen bij het pensioenfonds. De vraag is dan of de gelijkblijvende bruto hypotheeklasten en mogelijk zelfs stijgende netto hypotheeklasten, dan nog betaald kunnen worden met het lagere pensioeninkomen.

Tot slot kunnen bij een aflossingsvrije hypotheek de hypotheeklasten fors omhoog gaan als de rente bij een nieuwe rentevaste periode omhoog gaan. Historisch lage hypotheekrentes lijken nu wellicht normaal, maar waar de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG nu 1,85% bedraagt, was deze zes jaar geleden op een bepaald moment 5,4%, dat is bijna drie keer zoveel!

Het huis verkopen?

Voor sommige mensen kan het dus behoorlijk misgaan wanneer er geen actie wordt ondernomen. Als u daar pas achter komt op het moment dat één of meerdere van bovenstaande problemen zich voordoen, dan resteert waarschijnlijk nog maar één oplossing: het huis verkopen en met de waarde van de woning de hypotheek aflossen. Tenminste als op dat moment de waarde van de woning groter is dan de hypotheek, anders houdt u er ook nog een restschuld aan over.

Voldoende inzicht in uw financiële situatie

Het belangrijkste is om met een financieel adviseur om tafel gaat zitten, die kan u helpen de juiste vragen te stellen en uw financiële situatie inzichtelijk te maken. Hoe ziet uw pensioeninkomen eruit? Hoe lang staat uw rente nog vast en hoe lang is die nog aftrekbaar? Wat zijn uw woonplannen voor de toekomst? Als u voldoende inzicht hebt, weet u ook of u actie moet ondernemen. Misschien is het interessant om extra af te lossen of nu van de lage rente te profiteren door die lang vast te zetten. Of u komt tot de conclusie dat u, rekening houdend met een nieuwe fase in uw leven, (kinderen de deur uit) in de toekomst verwacht anders en goedkoper te gaan wonen. Of misschien blijkt wel dat u uw aflossingsvrije hypotheek prima kunt betalen in de toekomst. Dat is toch ook een fijn en geruststellend idee.

Een afspraak met een adviseur maakt u hier:

Maak een afspraak