Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Gevolgen BKR registratie en uw hypotheek

Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om bij elke aanvraag voor een hypotheek eerst een toetsing via het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit te voeren. Veel mensen staan hier geregistreerd zonder dat ze het zelf weten.

Een registratie kan betekenen dat uw maximale hypotheekbedrag al snel duizenden tot tienduizenden euro’s lager uitpakt. Bij Van Bruggen Adviesgroep hechten wij veel waarde aan verantwoorde maandlasten, niet alleen voor nu maar ook voor later. Een prachtig huis woont volgens ons immers pas echt fijn als er ook geleefd kan worden en er voldoende overblijft om leuke dingen van te doen.

Ik een BKR registratie!?

Ook als u nergens een betalingsachterstand of een krediet heeft, kunt u bij het BKR geregistreerd staan. Misschien beschikt u over een creditcard of mag u bij uw bank een x-bedrag rood staan. Wellicht rijdt u een private lease auto of heeft u een telefoonabonnement inclusief mobieltje. Ook in die gevallen bent u bij het BKR bekend en zijn geldverstrekkers vaak een stuk minder toeschietelijk.

Gevolgen telefoonabonnement

Sinds 1 mei 2017 zijn telecomaanbieders verplicht navraag te doen naar uw inkomen en vaste lasten bij de aanschaf van een telefoon met een waarde van meer dan €250, die in maandelijkse termijnen betaald wordt. Daarnaast wordt deze lening bij BKR geregistreerd. Dit betreft een zogenaamde positieve registratie. Deze registratie kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw hypotheek. Houdt u dit dus in gedachten voordat u andere financiële verplichtingen aangaat. Bij het niet tijdig betalen van uw abonnement, kunt u een negatieve registratie krijgen. Dit bemoeilijkt de kans dat u een hypotheek kunt krijgen.

Studieschuld ook geregistreerd?

De studiefinanciering die via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is geregeld, staat niet bij het BKR geregistreerd. Maar meldt ons wel als u een studieschuld heeft. Op die manier kunnen we daar rekening mee houden en voorkomen dat u een onverantwoord hoge hypotheek sluit. Let op: het verzwijgen van een studielening kan mogelijk gevolgen hebben als u bijvoorbeeld op een bepaald moment gebruik wil maken van de vangnetregeling van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) bij betalingsproblemen.

Uw financieel adviseur kan u er alles over vertellen en bekijkt graag welke mogelijkheden u wél heeft.