Tips voor uw belastingaangifte

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Tussen 1 maart en vóór 1 mei moet u uw aangifte doen. Dit kan online met Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app ‘Aangifte 2016’.

Vooraf ingevulde gegevens
De Belastingdienst bezit al een groot aantal gegevens van u. Deze gegevens staan al ingevuld. Toch moet u ze nog wel goed controleren, want u bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u instuurt.

Tip voor een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Houd een aantal documenten, daar waar relevant, alvast bij de hand zodra u start met de aangifte:

 • De jaaropgave van uw werkgever;
 • Het jaaroverzicht van uw hypotheek;
 • De WOZ waarde van uw woning vanuit de gemeente;
 • De jaaroverzicht(en) van banken en verzekeraars waar u spaart en/of belegt.

Let op: bij de WOZ waarde gaat het niet om de WOZ waarde die u recent heeft ontvangen maar die van vorig jaar.

Aftrek- en bijtelposten eigen woning
Er is een aantal zaken die u van uw belastingaangifte kunt aftrekken;

 • Een van de belangrijkste aftrekposten die u als huisbezitter heeft, is de aftrekpost hypotheekrente. Tegen welk percentage u de hypotheekrente mag aftrekken is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en is maximaal 50,5% (2016). Bij uw belastingaangifte vult u in hoeveel hypotheekrente u het afgelopen jaar heeft betaald. Meestal zal dit al ingevuld zijn en hoeft u dit alleen nog maar te controleren met het overzicht van uw geldverstrekker. Het aangifteprogramma berekent uiteindelijk hoeveel geld u terugkrijgt.

Let op: een boeterente van vorig jaar na openbreking van een hypotheek, is ook aftrekbaar, evenals alle financiële kostenposten die u daarvoor heeft moeten maken (hypotheekadvies-, notaris- en taxatiekosten).

 • Erfpacht is ook aftrekbaar van de belasting. Er is sprake van erfpacht wanneer uw woning niet op eigen grond staat en u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag betaalt aan de grondeigenaar, vaak de gemeente. 

Bijtelpost
Als huisbezitter heeft u ook te maken met een bijtelpost: het eigenwoningforfait, de fiscale bijtelling bij het hebben van een woning. Deze is afhankelijk van de waarde van de woning. Voor de meeste woningen bedraagt het eigenwoningforfait 0,75% van de WOZ waarde. Dus bij een woning van € 200.000,- bedraagt het eigenwoningforfait € 1.500,-. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt u daar belasting over. Voor een woning met een WOZ waarde onder de € 75.000,- geldt een lagere eigenwoningforfaitpercentage en voor een woning vanaf € 1.050.000,- geldt juist een hoger percentage. 

Als u een fiscaal partner heeft dan mag u bepaalde inkomsten en aftrekbare kosten, waaronder die betrekking hebben op de eigen woning, onderling verdelen. Zodat het voor u en uw partner het meest gunstig is.

Eigen woning gekocht
Heeft u in het afgelopen jaar een woning gekocht, dan heeft u naast de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van het eigenwoningforfait nog andere aftrekposten. Het gaat dan om kosten die te maken hebben met de financiering, zoals:

 • bemiddelingskosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies- en afsluitkosten;
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw;
 • taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen);
 • kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
 • in geval van nieuwbouw: bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst;
 • kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden).

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft, zodat we samen kunnen kijken of we u kunnen ondersteunen bij het doen van uw aangifte.