Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

De voorspellingen voor 2017

Naast onze verwachtingen over de licht stijgende hypotheekrentes, verwachten wij nog enkele interessante ontwikkelingen in 2017.

Het maximale hypotheekbedrag onder druk

De hogere rente en de zwaarder geworden woonnormen zorgen ervoor dat veel huishoudens een lagere maximale hypotheek kunnen krijgen. Met name tot de NHG-grens van 247.450 euro kunnen veel huishoudens enkele duizenden euro’s minder lenen dan in 2016.

Boven deze NHG-grens (dit geldt dus voor de huishoudens met hogere inkomens) kan veelal iets meer geleend worden dan in 2016. Maar ook dat staat onder druk door de stijgende hypotheekrente.

Verdere stijging van de woningprijzen

Doordat de vraag naar koopwoningen groter is dan het aanbod , verwachten wij dat de stijging van de woningprijzen in 2017 doorzet. Op de langere termijn zal een stijging van de hypotheekrente wel een rem zetten op de prijsstijgingen. Helemaal wanneer de leencapaciteit van vrijwel alle huishoudens gaat dalen. Dat beperkt immers de leencapaciteit voor het kopen van een (nieuwe) woning. En dat kan dan alleen gecompenseerd worden door meer spaargeld in te zetten.

Net wel of net geen nieuw record van woningtransacties in 2017

2016 leverde een recordaantal woningtransacties op. 2017 heeft de potentie om dit nog te overtreffen. Er zijn kopers genoeg, maar de vraag is of er ook genoeg mensen zijn die hun woning in de verkoop willen zetten.