Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Neem je aflossingsvrije hypotheek onder de loep

Naast het advies voor de stresstest vragen minister Blok van Wonen en minister Dijsselbloem van Financiën aandacht voor huishoudens met een grotendeels of volledig aflossingsvrije hypotheek. Sinds 2013 is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar voor nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheken, maar voor 2013 was dit een hypotheek dieveel voor kwam. Veel bestaande huizenbezitters hebben dan ook een volledige of deels aflossingsvrije hypotheek. De naam zegt het al, je lost niet af, je betaalt alleen rente, waardoor de maandelijkse betalingen aan de geldverstrekker nú laag zijn. Maar aan niet aflossen kunnen ook risico’s zitten.

Aflossingsvrije hypotheek? Drie aandachtspunten:

Bij een volledige of grotendeels aflossingsvrije hypotheek moet je met drie zaken rekening houden:

  1. Als je een andere woning gaat kopen dan moet je er rekening mee houden dat het aflossingsvrije deel in de nieuwe woning maximaal 50% van de waarde van de woning mag bedragen.
    Een voorbeeld: stel je hebt nu een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 en voor je nieuwe woning van € 300.000 heb je een hypotheek nodig van € 275.000. Het aflossingsvrije deel dat je mee mag nemen bedraagt dan € 150.000, namelijk 50% van € 300.000. Doordat je periodiek moet aflossen over een groter deel van je hypotheek gaan je maandlasten meer omhoog dan wanneer je je gehele aflossingsvrije van € 200.000 mee had kunnen nemen.
    Twee bijkomende voordelen: je profiteert bij verhuizen wel van de huidige lage rente en je hebt aan het eind van de looptijd wel een groter deel van je hypotheek afgelost.

  2. Sinds 2001 geldt dat de hypotheekrente op een hypotheek maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Na die 30 jaar is bij een aflossingsvrije hypotheek je bruto hypotheeklast dus gelijk aan je netto hypotheeklast.
    Een voorbeeld: stel je hebt nu een woning die € 250.000 waard is en een aflossingsvrije hypotheek van € 250.000, je betaalt een rente van 4% en ongeveer 40% belasting. Je bruto maandlast is dan nu € 833 en netto (inclusief eigenwoningforfait) € 562. Stel de rente en het belastingtarief is ongewijzigd dan is je bruto maandlast na 30 jaar nog steeds € 833 maar stijgt je netto maandlast ook naar die € 833.

  3. Zijn de maandlasten van de aflossingsvrije hypotheek nog betaalbaar als je met pensioen gaat? Daarbij spelen twee zaken. In de eerste plaats dat het pensioeninkomen veelal lager en soms zelfs fors lager ligt dan het huidige inkomen. Bovendien, als de maximale termijn van 30 jaar nog niet is verlopen, kan meespelen dat de hypotheekaftrek door het lagere pensioeninkomen in een lager aftrekpercentage valt dan nu het geval is.

Weet waar je aan toe bent

Je hypotheekadviseur kan voor jou in kaart brengen wat in jouw specifieke situatie de gevolgen zijn. Afhankelijk van je wensen en financiële mogelijkheden kan hij je adviseren of het verstandig is om extra af te lossen, eenmalig of periodiek via een omzetting van (een deel van) je hypotheek.

En voor de goede orde: een (deels) aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn. Ook een huurder moet in de toekomst met woonlasten rekening houden. Een huizenbezitter kan ook best woonlasten hebben. Maar door het wegvallen van bepaalde fiscale voordelen of een lager pensioeninkomen is het wel van belang dat die maandlasten dan nog betaalbaar zijn.