Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Geen zorgverzekering?

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat 18 en 35 jarigen relatief vaak zijn onderverzekerd. Ruim elfduizend van de ondervraagden hadden zelfs helemaal geen zorgverzekering. Om die doelgroep voor te lichten is het ministerie van Volksgezondheid een voorlichtingsproject gestart.

Financiële gevolgen
Het ontbreken van een zorgverzekering kan flinke financiële gevolgen met zich meebrengen. Ziekenhuisopnames, medicijngebruik of huisartsbezoek, zonder zorgverzekering moet men dit zelf betalen. Middels een voorlichtingscampagne, waar filmpjes bij worden ingezet, wil het ministerie van Volksgezondheid een ieder attenderen op het grote belang van de juiste zorgverzekering.