Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Studieschuld en hypotheek

Veel studenten hebben een studieschuld opgebouwd. Als je vervolgens een paar jaar verder bent is het goed mogelijk dat er van die schuld al een stuk is afgelost. Toch werd de gehele schuld meegerekend bij het aanvragen van een hypotheek. Om studenten gemakkelijker te laten instromen op de woningmarkt heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten om dit aan te passen.

Stel, er was een studieschuld van €10.000,- en hiervan is inmiddels €5.000,- afgelost, dan rekende de geldverstrekker toch die €10.000,- mee bij de bepaling van een hypotheek. Vanaf heden zal er eerlijk gekeken worden naar het afgeloste deel. Dus de overgebleven €5.000,- neemt de geldverstrekker mee in de bepaling van de hypotheek. Zo zal het voor mensen die reeds een gedeelte van hun studieschuld hebben afgelost, gemakkelijker worden om een hypotheek te verkrijgen.