Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Huurverhoging 1 juli 2015

Naast de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging van maximaal 2,5%, mogen de huurprijzen van zelfstandige woningen in de sociale huursector per 1 juli 2015 extra verhoogd worden. Dit heeft te maken met de nieuwe regeling betreffende de inkomensafhankelijke huurstijgingen die de overheid heeft ingesteld om meer evenwicht te creëren binnen de woningmarkt.

Deze nieuwe regeling gaat natuurlijk gepaard met verschillende voorwaarden. Wanneer uw verhuurder niet aan deze voorwaarden voldoet kunt u bezwaar aantekenen tegen de verhoging. Voorbeelden van recht tot bezwaar zijn:
 
Voorstel te laat
Het voorstel tot huurverhoging moet twee maanden van te voren
gecommuniceerd worden. Dus het voorstel welke per 1 juli van kracht gaat moet uiterlijk 30 april bij u binnen zijn gekomen. Heeft u deze later ontvangen? Dan zal de huurverhoging dus later van start gaan.
 
Gebrekkige woning
Het kan zijn dat uw huur is verlaagd wegens  achterstallig onderhoud. Wanneer er nog geen onderhoudsprocedure is gestart mag uw verhuurder geen huurverhoging doorzetten.
 
Als er een onjuiste of geen verklaring is van de belastingdienst
Bij een huurverhoging die boven de 2,5% basisverhoging ligt hoort een goede verklaring van de belastingdienst. De verhuurder is verplicht om deze verklaring mee te sturen met het voorstel tot huurverhoging. 
 
U kan onderstaande link van de Rijksoverheid gebruiken om
eventuele bezwaren aan te tekenen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.html