Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Groeiende werkgelegenheid

Het lijkt er op dat de krimpjaren van de werkgelegenheid langzaam voorbij gaan. Na de daling van 2013, met 1%, en een verdere daling in 2014, met 0,4%, laat het eerste half jaar van 2015 een stijging zien van 0,4%.

Helaas is deze stijging niet binnen elke sector het geval. Waar in het bedrijfsleven de arbeidsmarkt een stijgende lijn vertoond blijft de  collectieve sector achter.

Op basis van de groeiende arbeidsmarkt voorspeld het UWV  een  einde van de sterke toename van WW-uitkeringen.