Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Rentes lopen op in aanloop naar rentebesluiten centrale banken

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

De voorlopig vastgesteld inflatie over februari in de eurozone daalde naar 2,6% (ten opzichte van 2,8% in januari). Ook de kerninflatie viel met 3,1% in februari iets lager uit dan in januari, toen deze nog 3,3% was. De daling van de inflatie was minder hard dan verwacht. De inflatie ligt in de eurozone inmiddels al wel geruime tijd een tijdje onder de 3%. Dat is een stuk lager dan de 8,7% en 8,5% inflatie die we vorig jaar nog hadden in januari en februari.

Toch is er een probleem: de daling van de inflatie gaat niet hard genoeg meer en het duurt waarschijnlijk nog een tijdje voordat de inflatie rond de 2% ligt. Beleggers hoopten eerder dat de centrale banken al vroeg in 2024 hun rentes zouden verlagen. Maar het wordt steeds duidelijker dat de centrale banken willen voorkomen dat ze de dalende trend van de inflatie doorbreken door te vroeg de rente te verlagen. De verwachting is inmiddels dat zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve (VS) de rente in maart ongewijzigd laten. Het overoptimisme van beleggers, met name in december 2023, maakt steeds meer plaats voor realisme. Het gevolg is dat de rentes op de financiële markten in 2024 licht oplopen.

Stijgende trend hypotheekrentes

De hypotheekrentes volgden heel lang niet de stijgende trend bij de rentes. De oorzaak daarvan is de sterke concurrentie op de hypotheekmarkt. Maar nu de licht stijgende trend van de rentes op de financiële markten aanhoudt, zien we de laatste twee weken dat ook hypotheekverstrekkers de hypotheekrentes verhogen. Wel gaat het in het algemeen nog steeds om beperkte verhogingen. De hypotheekrenteverhogingen zijn dus een logisch gevolg van de stijgende marktrentes. De hypotheekrente volgt namelijk meestal met enige vertraging en iets minder grillig de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.

De waarden op de rechter-as geven de kapitaalmarktrente aan voor 10 jaar vast in Nederland (oranje lijn).

De waarden op de linker-as geven de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast met NHG aan (blauwe lijn).

Het verschil tussen de waarden op de linker-as en de rechter-as geeft het gemiddelde verschil aan dat er vorig jaar was tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast.