Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Veel hypotheekrentewijzigingen, maar weinig beweging

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

De gemiddelde hypotheekrentes van de vaste rentevaste periodes gingen afgelopen week met 1 tot 2 honderdsten omlaag. Dat is niet veel. Zeker niet als je bedenkt dat 4 op de 5 geldverstrekkers een rentewijziging doorvoerden. Dat waren over het algemeen renteverlagingen. Maar het ging steeds om een wijziging voor één of een beperkt aantal rentes. Soms waren dat alleen de variabele rentes, soms een select aantal vaste hypotheekrentes. Bovendien ging het maar om kleine verlagingen.

Variabele rente en reactie op rentebesluiten ECB

De grootste verlaging zagen we bij de gemiddelde variabele hypotheekrente. Die ging met 4 honderdsten omlaag. Wij verwachten dat die daling bij de variabele hypotheekrente de komende weken zal doorzetten, omdat de variabele hypotheekrente met enige vertraging de verlaging van de ECB-rente volgt. Overigens is het wel typisch dat de variabele hypotheekrente bij een verwachte verhoging van de ECB-rente al in de weken vóór het rentebesluit oploopt met eenzelfde percentage als de verwachte renteverhoging.

Nagenoeg alle beleggers verwachtten bij het laatste rentebesluit van de ECB begin juni dat de ECB haar rente zou verlagen, maar de gemiddelde variabele hypotheekrente bleef in aanloop naar het rentebesluit stoïcijns gelijk. Pas na het rentebesluit zien we voorzichtige verlagingen bij de variabele hypotheekrente.

Vaste hypotheekrentes alleen licht omlaag

De lange rentes op de financiële markten zijn de afgelopen tijd licht gedaald. De vraag is of dat toe te schrijven is aan de renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB). Voorlopig lijkt het erop dat we geen grote hypotheekrentewijzigingen hoeven te verwachten. Het blijft altijd zaak om de ontwikkeling van de lange rentes op de financiële markten goed in de gaten te houden.

Kapitaalmarkt en hypotheekrente januari 22 tot en met juni 2024

In de grafiek toont de oranje lijn de rente op de kapitaalmarkt voor Nederlandse staatsleningen van 10 jaar vast. Op de rechter-as staan de bijbehorende waardes. De blauwe lijn laat de ontwikkeling zien van de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast met NHG. Op de linker-as staan de bijbehorende waarden. Het verschil tussen de waarden op de linker-as en de rechter-as is het gemiddelde verschil tussen deze twee rentes in 2023.

Renteontwikkeling

Gemiddelde renteontwikkeling juni 2023 - juni 2024