Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Koperskorting voor starters specifieke nieuwbouwwoningen

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Vorige week trad het nieuwe kabinet aan en trad het oude kabinet dus af. Minister de Jonge heeft de afgelopen jaren volkshuisvesting weer een gezicht gegeven en ambitieuze doelen gesteld. Het is aan Mona Keijzer, de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, om hier een vervolg aan te geven. Ze staat daarbij voor meer dan genoeg uitdagingen. Voor een groot deel kan ze wel voortbouwen op acties die minister de Jonge al in gang heeft gezet. Eén van die acties is het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

Doel Koopfonds

Het doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (kortweg “Koopfonds”) is om meer nieuwbouwwoningen betaalbaar te maken voor starters met een middeninkomen. De afgelopen jaren werden de prijzen van nieuwbouwwoningen opgedreven door een aantal factoren. De belangrijkste zijn:

  • de fors stijgende kosten voor bouwmaterialen door de inflatie;
  • hogere investeringskosten door de gestegen rente;
  • stijgende loonkosten voor bouwvakkers.

Het doel was dat tweederde van de nieuwe woningen binnen de betaalbaarheidsgrens zouden vallen (waarbij de grens wel jaarlijks geïndexeerd wordt). Maar de stijgende kosten voor nieuwbouwwoningen maakten het steeds lastiger om betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren binnen de betaalbaarheidsgrens van € 390.000,- die minister de Jonge had ingesteld.

Om een stimulans te geven aan betaalbare koopwoningen heeft minister de Jonge het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen geïnitieerd. In 2024 heeft het kabinet hiervoor € 70 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen ontwikkelaars bij dit fonds een aanvraag indienen om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan starters te kunnen aanbieden. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is een vervolg op het Nationaal Koopstartfonds. Dat fonds had hetzelfde doel, maar minder budget.

Kenmerken Koopfonds

  • Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is specifiek gericht op nieuwbouw.
  • De marktwaarde van de nieuwbouwwoning mag maximaal € 390.000,- zijn, dus maximaal de betaalbaarheidsgrens die de minister heeft ingesteld.
  • De maximale koperskorting per woning bedraagt € 70.000,-. Dit is het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs van de nieuwbouwwoning.
  • De koperskorting geldt voor koopstarters met een inkomen tot twee keer modaal. Dat is ongeveer € 83.000,- bruto per jaar.
  • Als de koopstarter de woning verkoopt, krijgt het fonds de koperskorting terug en deelt het fonds mee in de waardeontwikkeling van de woning. Dit geld wordt weer ingezet voor nieuwe projecten.
  • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en Stichting OpMaat gaan het fonds samen uitvoeren.
  • Vanaf eind 2024 gaat het fonds van start.