Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Positieve reacties op rentebesluit Europese Centrale Bank

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week besloten om haar rentetarief ongewijzigd te laten. In haar toelichting liet de ECB er niets over los wanneer zij haar rentetarieven wel gaat verlagen. Toch zagen beleggers lichtpuntjes in de toelichting van ECB-president Christine Lagarde. Dat was vooral omdat zij de afgelopen weken juist probeerde de verwachtingen van beleggers te temperen dat er snel renteverlagingen aankomen. Dat deed ze dit keer niet.

Inflatie stijgt minder dan verwacht

De ECB constateerde dat de economie in het laatste kwartaal van 2023 waarschijnlijk gestagneerd is. Bovendien stelde de ECB in haar toelichting dat de gestegen inflatie in december in de eurozone minder hoog was dan verwacht.

Een belangrijke graadmeter, namelijk de inflatie exclusief de prijzen voor energie en voedingsmiddelen, daalde in december. De ECB verwacht dan ook dat de inflatie in de loop van 2024 verder afneemt. Een punt van aandacht blijven de stijgende lonen, maar de ECB ziet ook daar een afname van de stijging. Zoals van de ECB verwacht mag worden, houden ze wel een slag om de arm, onder meer door de verhoogde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Beleggers positief

De toelichting van de ECB leidde tot een hele lichte daling van de marktrentes en ook de aandelenbeurs profiteerde hiervan. Beleggers zien in de toelichting een mogelijkheid dat de ECB misschien al voor de zomer een eerste renteverlaging doorvoert. Sommige beleggers denken zelfs al aan meerdere renteverlagingen, tot 1,5% in totaal.

Renteverlaging van de marktrentes zou vooral goed nieuws zijn voor mensen met een variabele hypotheekrente. De variabele hypotheekrente volgt namelijk redelijk nauwgezet de renteontwikkeling van de ECB. Ook voor de lange vaste hypotheekrentes kan dit een goede zaak zijn, maar we moeten er wel rekening mee houden dat een deel van de renteverlagingen al verwerkt is in deze vaste rentes. In 2023 verhoogde de ECB bijvoorbeeld haar rente met 2,5%, terwijl de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met ongeveer 0,5% steeg. Dat kwam doordat beleggers en geldverstrekkers de renteverhogingen van de ECB al verwacht hadden en deze dus al verwerkt hadden in de rentetarieven.

Het blijft lastig te voorspellen wat de rente precies gaat doen, maar voorlopig is onze verwachting dat de lange vaste hypotheekrentes in 2024 licht dalen. Hieronder tonen we de ontwikkeling van de ECB-depositorente samen met de gemiddelde variabele en 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG.

ecb depositorente en ontwikkeling verschillende rentes

Goed nieuws voor hypotheekrente

De eerste reactie van beleggers op de toelichting van de ECB is dus positief en zorgt ervoor dat de stijging van de rentes op de financiële markten tot stilstand is gekomen en dat deze rentes zelfs licht gedaald zijn. De oplopende rentes op de financiële markten van de afgelopen weken stelden geldverstrekkers voor een belangrijk dilemma. Gaan we onze hypotheekrentes verhogen of nemen we tijdelijk genoegen met minder marge?

Afgelopen week zagen we dan ook dat sommige geldverstrekkers hun hypotheekrentes licht verhoogden, terwijl andere geldverstrekkers de rentes juist iets verlaagden. Maar de onzekerheid bleek vooral uit het beperkte aantal hypotheekrentewijzigingen. De meeste geldverstrekkers keken de kat uit de boom. Op korte termijn verwachten wij dat de voorzichtigheid bij geldverstrekkers aanhoudt.

Veel hangt af van de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten de komende tijd. Ook deze week is er een belangrijke vergadering, namelijk van de Fed (de centrale bank van de Verenigde Staten). Beleggers zijn ook benieuwd welke signalen de Fed gaat afgeven en wanneer zij haar rente gaat verlagen. Ook zullen we volgende week de eerste voorlopige cijfers over de inflatieontwikkeling in januari in de eurozone zien.

gemiddelde renteontwikkeling jan 2023 tot jan 2024

We herhalen nog maar eens: over geheel 2024 verwachten wij dat de vaste hypotheekrentes licht gaan dalen.

renteverschil diverse geldverstrekkers