Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Voorzichtige renteverhogingen

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Afgelopen week zagen we dat geldverstrekkers als gevolg van de gestegen rentes op de financiële markten heel voorzichtig enkele hypotheekrenteverhogingen doorvoerden. Het ging met name om verhogingen voor de rentevaste periodes 5 en 10 jaar. De gemiddelde 5 jaar vaste hypotheekrente met NHG ging met 4 honderdsten omhoog en die voor 10 jaar met 3 honderdsten.

Geldverstrekkers zijn heel voorzichtig met het doorvoeren van renteverhogingen omdat de concurrentie groot is. Bij de 5 jaar vaste rentes verhoogde dan ook slechts een minderheid van de geldverstrekkers de hypotheekrente, namelijk 2 op de 5 geldverstrekkers. Bij 10 jaar vast verhoogden 3 op de 5 geldverstrekkers de rente. Bijzonder was dat er voor de rentevaste periodes van 20 en 30 jaar zonder NHG juist vooral renteverlagingen waren.

Laagste, hoogste en gemiddelde hypotheekrentes

Renteverschil diverse geldverstrekkers

Spanningsveld

De komende weken worden interessant voor de hypotheekrente. Aan de ene kant zien we dat de trend gedraaid is van heel licht dalend naar stabiel en nu naar heel licht stijgend. Geloven geldverstrekkers dat ze de hypotheekrentes verder kunnen verhogen om iets van de gedaalde marges in 2024 in te lopen? Afgelopen week en deze week zien we dat het vooral de banken zijn die een voorzichtige verhoging durven door te voeren.

Durven de andere geldverstrekkers te volgen of hopen die juist extra marktaandeel te pakken? Dat is nog de vraag. Zie later in dit artikel de ontwikkeling van de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente zien ten opzichte van de kapitaalmarktrente van 10 jaar.

Verder is het belangrijk wat de rentes op de financiële markten doen. Die rentes bewogen afgelopen week heel weinig. Daar kan de komende weken verandering in komen in aanloop naar de rentevergaderingen van de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten begin maart. Ook de bekendmaking van de inflatiecijfers over februari kan daarbij invloed hebben.

Gemiddelde hypotheekrentes 2014 tot nu

In de grafiek hieronder zetten we de huidige hypotheekrentes af tegen die in de afgelopen jaren. Het goede nieuws? De gemiddelde hypotheekrentes liggen in 2024 lager dan in 2023. Het slechte nieuws? De gemiddelde hypotheekrentes liggen in 2024 hoger dan in 2014 tot en met 2021.

Gemiddelde hypotheekrentes 2014  tot 2024 met nhg

Kapitaalmarkt- en hypotheekrente

De waarden op de rechter-as geven de kapitaalmarktrente (oranje lijn) aan voor 10 jaar vast in Nederland. De waarden op de linker-as geven de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast met NHG aan (blauwe lijn). Het verschil tussen de waarden op de linker-as en de rechter-as geeft het gemiddelde verschil aan dat er vorig jaar was tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast.

De hypotheekrente volgt meestal met enige vertraging de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en heeft een iets minder grillig verloop.

kapitaalmarktrente en hypotheekrente