Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Positief koopwoningsentiment stuwt prijzen omhoog

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte bekend dat de huizenprijzen in januari gemiddeld 1,8% hoger lagen dan in januari 2023. De beperkte stijging komt doordat in de eerste helft van 2023 de huizenprijzen nog daalden en doordat de prijzen pas vanaf juni omhoog gingen. Sinds juni 2023 zijn de huizenprijzen alweer met 4,7% gestegen.

De huizenprijzen stijgen doordat de omstandigheden voor potentiële kopers, zowel starters als doorstromers, in 2023 en 2024 behoorlijk verbeterd zijn. De forse stijging van de hypotheekrentes in 2022 kwam in 2023 tot een eind. In de laatste maanden van 2023 daalden de hypotheekrentes zelfs, waardoor de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente nu 0,7% lager ligt dan op het hoogste punt in 2023. Dat betekent dat mensen meer kunnen lenen. Maar nog belangrijker voor de hogere leencapaciteit was dat veel mensen forse loonsverhogingen kregen.

Koopwoning-sentiment stijgt

Het koopwoning-sentiment is de laatste maanden dan ook flink verbeterd. De Eigen Huis Marktindicator steeg van 72 in juni 2023 naar 85 in januari 2024. Daarbij moet je wel bedenken dat een cijfer van 100 een neutrale stemming weergeeft.

De stemming wordt nog gedrukt door de relatief hoge huizenprijzen. Dat betekent dat een grote groep potentiële starters nog altijd niet de mogelijkheden heeft om een koopwoning te bemachtigen. Voor deze starters ziet ook de toekomst er niet heel positief uit.

Hoewel hun hypotheekmogelijkheden wellicht toenemen door stijgende inkomens en een mogelijk iets lagere hypotheekrente in de loop van 2024, is onze verwachting dat de stijging van de huizenprijzen in veel gevallen harder gaat.

Huizenprijzen stijgen verder

De cijfers van het CBS geven overigens een vertekend beeld van de huizenprijsontwikkeling.

Het geeft namelijk de ontwikkeling weer van de prijzen voor woningen die gepasseerd zijn bij de notaris. Dat betekent dat die woningen al enkele weken, maar meestal zelfs enkele maanden, eerder verkocht zijn. Op het moment dat je een woning hebt gekocht, ga je vaak zo snel mogelijk de hypotheek regelen. Vervolgens zit er gemiddeld ruim 2 maanden tussen het moment van aanvragen van een hypotheek en het moment waarop de hypotheek passeert.

De ontwikkeling van het gemiddeld aangevraagde hypotheekbedrag geeft vaak een goede indicatie hoe de huizenprijzen zich verder ontwikkelen.

Gemiddeld hypotheekbedrag hdn aankoopvragen

Het gemiddelde aangevraagde hypotheekbedrag is sinds tussen februari 2023 en februari 2024 gestegen met 7,6%. Onze verwachting is dat de stijging op jaarbasis gezien, van dus 1,8% over de maand januari, de komende maanden zal uitkomen op zo’n 7-8%.