Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Hypotheekrentes in rustig vaarwater

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Afgelopen week was best een spannende week voor de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten en daarmee ook voor de beleidsmakers bij geldverstrekkers, om te bepalen wat zij met hun hypotheekrentes zouden doen.

Want in januari waren de ontwikkeling van de rentes op de financiële markten en die van de hypotheekrentes uit elkaar gelopen. De hypotheekrentes gingen in 2024 omlaag, mede omdat geldverstrekkers weer nieuwe hypotheekomzet doel-stellingen hadden gekregen. De rentes op de financiële markten gingen de eerste weken omhoog, omdat het idee bij beleggers was ontstaan dat hun optimisme over de verwachte renteverlagingen van de centrale banken in 2024 iets was doorgeslagen.

Ontwikkeling kapitaalmarkt en hypotheekrente

Die onzekerheid is er nog steeds. Soms komt er negatief nieuws, dan weer positief nieuws. Afgelopen week was daar een mooi voorbeeld van. Op woensdag besloot de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, om haar rente ongewijzigd te laten. Dat was door beleggers verwacht. Maar beleggers hoopten dat er in maart wel een renteverlaging zou komen. Uit de toelichting van de Fed bleek echter dat de Fed de inflatie nog steeds te hoog vindt en dat ze voorzichtigheid wil betrachten bij het verlagen van de rente. De kans dat de Fed haar rente al in maart gaat verlagen is daardoor iets kleiner geworden.

Het positieve nieuws kwam uit Europa. De voorlopig vastgesteld inflatie over januari in de eurozone daalde naar 2,8% ten opzichte van 2,9% in december. In december was nog de verwachting dat de inflatie in januari wel eens toe zou kunnen nemen, als gevolg van loonstijgingen en prijsverhogingen van producten en diensten per 1 januari. Daarom werd de daling van de inflatie enthousiast ontvangen door beleggers en gingen de rentes op de financiële markten omlaag.

Op vrijdag gingen de rentes op de financiële markten juist weer omhoog, doordat in de Verenigde Staten goede banencijfers gepresenteerd werden. In januari waren er 353.000 banen bij gekomen en dat was bijna het dubbele van wat er verwacht werd. Goed nieuws qua banen, betekent dat de economie van de Verenigde Staten nog steeds heel sterk is en dat verkleind weer de kans dat de Fed haar rente al in maart gaat verlagen.

Weinig verlagingen hypotheekrentes

Bij de hypotheekrentes zagen we afgelopen week heel weinig hypotheekwijzigingen. Een paar geldverstrekkers verlaagden de hypotheekrente voor veelal een paar specifieke rentevaste periodes. De gemiddelde hypotheekrentes bewogen amper.

Ook voor de komende week verwachten wij geen spectaculaire hypotheekrentewijzigingen en zijn we redelijk positief dat de dalende trend in ieder geval voorlopig aanhoudt. Maar het aantal verlagingen blijft waarschijnlijk wel op een laag pitje, tenzij de rentes op de financiële markten ook serieus verder dalen.

We herhalen nog maar weer eens onze middellange termijn verwachting dat de hypotheekrentes in 2024 licht zullen dalen. Wij verwachten dat op een bepaald moment in 2024 de centrale banken hun rentes gaan verlagen als de inflatie voldoende is gedaald. Dat is dan ook meteen het grootste risico, namelijk dat de inflatie zich gaat stabiliseren op een niveau van rond de drie procent, maar wij achten die kans relatief klein.

Gemiddelde renteontwikeling feb 2023 tot en met feb 2024