Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Financieringskosten verduurzaming beperkt

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Veel Nederlanders voeren verduurzaming uit in kleine stappen, waarbij als eerste gekozen wordt voor de makkelijk te realiseren maatregelen met een snelle terugverdientijd. Populair zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij in veel gevallen de terugverdientijd van ongeveer zeven jaar, dankzij de hoge energieprijzen van het afgelopen jaar in veel situaties nog korter wordt. Vaak financieren woningeigenaren zonnepanelen met eigen geld.

Hoe ouder je woning, hoe slechter je energielabel vaak is en hoe hoger de energiekosten. Helemaal als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. De afgelopen maanden zien we dat die wel een stuk lager zijn geworden dan een jaar geleden, maar ze liggen nog altijd vele malen hoger dan voor de energiecrisis en we zien ook dat de tarieven nog heel bewegelijk zijn. Er valt dan ook niet te voorspellen hoe de energieprijzen zich de komende maanden gaan ontwikkelen. Wel lijkt de kans groot dat de komende jaren de energieprijzen op een hoger niveau zullen staan dan voor 2022.

Grotere investering nodig voor woning G, F, E en D label; toch lage hypotheekkosten

We zien in Nederland dat de energielabels van woningen steeds beter worden, toch heeft nog 26 procent van de woning een G, F, E of D label en ruim 25 procent een C label (FVO, 2022).

Dat betekent grofweg dat ongeveer 1,1 miljoen koopwoningen nog een G t/m D energielabel heeft en eenzelfde aantal een C label.

Energielabels-woningen

Wil je je woning verduurzamen en heb je een woning met een G tot en met D label, dan moet er meer gebeuren dan het plaatsen van zonnepanelen die enkele duizenden euro’s kosten. Veel woningeigenaren schatten de investeringskosten van verduurzaming te hoog in. Ook met een G of F label kom je een heel eind met een bedrag tussen de € 15.000,- à € 25.000,-.

Een investering van een paar tienduizenden euro’s is serieus geld, maar de bijbehorende extra hypotheeklasten vallen enorm mee. Zelfs bij de huidige hypotheekrente stand. Stel we gaan uit van een hypotheekrente van 4,5% en een extra hypotheek van € 25.000,-, dan kost dat bruto
€ 127,- per maand. Netto is dat het eerste jaar bijna € 93,-, waarna dit jaarlijks licht stijgt.

Voordelen van verduurzamen zijn groot

Het grote voordeel van verduurzamen is in de eerste plaats dat het energieverbruik en daarmee de energiekosten hard omlaag gaan. In de meeste gevallen zal de besparing op de energiekosten vele malen groter zijn dan de extra hypotheekkosten. Maar er zijn meer voordelen, zo leveren woningen met een beter energielabel meer geld op, worden woningen met een slechter energielabel minder snel verkocht en stijgt de kans dat er minder geldverstrekkers zijn die in de toekomst een hypotheek willen verstrekken op een woning met een G of F label.

Brainby, een bedrijf opgericht door de NVM, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een hoger energielabel op de waarde van de woning.

Een woning die een stap maakt van label G naar label C kent gemiddeld een waardevermeerdering van 6,9%. In de tabel hieronder van Brainbay kun je zien wat de gemiddelde stijging per stap is.

Stijging-woningwaarde-energielabel

Meer geldverstrekkers zouden verduurzamen moeten belonen in plaats van verduurzaamde woningen

Veel geldverstrekkers, waaronder de drie grootbanken, geven een duurzaamheidskorting van meestal 0,1% à 0,15% over de gehele hypotheek, als de woning een A (soms ook B) label heeft of hoger. Dat pakt gunstig uit voor deze geldverstrekkers omdat ze op deze manier meer klanten aantrekken met een goed energielabel. Hun hypotheekportefeuille ziet er dan groener uit, hetgeen ervoor zorgt dat de bank aan de duurzaamheidsdoelstelling voldoet. Meer dan een kwart van de woningvoorraad heeft nu een te laag label (G tot en met D) en voor veel van hen is de transitie van een laag energielabel naar label A een te grote en dure stap. Maatschappelijk gezien zou het veel beter zijn als geldverstrekkers een rentekorting zouden geven van bijvoorbeeld een half procent op een tweede hypotheek, die gebruikt wordt voor verduurzaming of bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor het deel dat gebruikt wordt voor financiering van verduurzaming. Dus ook als iemand van een G naar een C of B label gaat.

Die klant met een A-label heeft al het voordeel dat hij waarschijnlijk lage energielasten heeft, terwijl met hetzelfde geld een geldverstrekker ongeveer zes bestaande klanten kan stimuleren om hun woning te verduurzamen. Dat is goed voor het milieu: minder CO2 uitstoot. Dat is goed voor de klant: minder energiekosten. Maar dat is ook goed voor de bank: minder risico. Want de hypotheekportefeuille wordt groener, financieel gezonder en de woonlasten inclusief energiekosten worden beter betaalbaar voor je klanten, wat uiteindelijk leidt tot minder betalingsachterstanden.

Een rekenvoorbeeld: een rentekorting van 0,15% op een hypotheek van € 400.000,- gekoppeld aan een woning met A-label kost een geldverstrekker € 600,-. Voor datzelfde geld zou een geldverstrekker zes bestaande klanten een rentekorting kunnen geven van 0,5% op een tweede hypotheek van € 20.000,-. Met een dergelijke som kan een woning van een G-label naar een C of B-label komen. Een rentekorting van een half procent scheelt op een extra hypotheek een paar euro per maand, maar het kan wel een belangrijke trigger zijn voor consumenten om na te denken over verduurzamen, waardoor ze hun energierekening met enkele honderden euro’s terug kunnen brengen.

Inmiddels zijn er een paar kleine geldverstrekkers die het goede voorbeeld geven en een dergelijke serieuze rentekorting bieden voor een hypotheek ten behoeve van verduurzaming. Maar voor de meeste woningeigenaren geldt nu nog dat hun geldverstrekker niet een dergelijke regeling kent. Het zou goed zijn als alle geldverstrekkers een dergelijk duurzaam beleid zouden invoeren.

Alternatief: Nationaal Warmtefonds

Voor veel woningeigenaren zal de financiering van verduurzaming (deels) uit spaargeld komen of (deels) door middel van een hypotheek of een persoonlijke lening. Voor sommige groepen is het soms lastig om een financiering te krijgen. Bijvoorbeeld voor lagere inkomens, waaronder bijvoorbeeld gepensioneerden met alleen een AOW, of appartementseigenaren. De overheid biedt gelukkig ook een oplossing voor deze groepen via het Nationaal Warmtefonds.

Woningeigenaren kunnen een Energiebespaarlening afsluiten en komen met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000,- in aanmerking voor 0% rente. Voor degene die niet in aanmerking komt voor de renteloze lening, geldt op dit moment een rente van 4,1%.

Ook als het inkomen onvoldoende is om de maandlasten te betalen, zijn er mogelijkheden, waarbij er naast de Energiebespaarlening een combinatielening wordt afgesloten. De aflossing voor de Energiebespaarlening wordt dan de eerste 5 jaar betaald vanuit een combinatielening. Na 5 jaar vindt een hertoets plaats. Is de financiële positie inmiddels verbeterd dan gaat de klant vanaf dat moment de reguliere aflossing voor de resterende 15 jaar betalen. Het opgebouwde bedrag op de combinatielening hoeft pas afgelost te worden na verkoop van de woning. Is het inkomen bij de hertoets na 5 jaar onvoldoende, dan wordt de aflossing ook de resterende 15 jaar uit de combinatielening betaald. Die combinatielening groeit dus door en hoeft pas afgelost te worden na verkoop van de woning.

Ook als je wel voldoende inkomen hebt en niet in aanmerking komt voor de 0% rente kun je in aanmerking komen voor de Energiebespaarlening. Of dat wel of niet interessanter is dan een tweede hypotheek is afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals:

 • Hoeveel geld wil je lenen?
 • Wil je ook nog andere zaken financieren, die niet te maken hebben met
  verduurzamen?
 • Hoeveel wil je maximaal per maand betalen aan maandlasten? Bij een
  Energiebespaarlening kunnen je bij een lening van tussen de € 1.000,- en tot
  € 15.000,- een looptijd kiezen van 7, 10 of 15 jaar. Bij een lening boven de € 15.000,-
  kun je extra, ook kiezen uit een looptijd 20 jaar. Bij een hypotheek kun je vaak ook
  kiezen voor een looptijd van 30 jaar. Hoe langer de looptijd, hoe lager de gemiddelde
  maandlast. Aan de andere kant, als je de maandlasten kunt betalen, dan geldt wel
  hoe korter je de looptijd neemt, hoe lager de totale lasten over de gehele looptijd.
 • Heb je voldoende inkomen?

Een andere groep waar de financiering van verduurzaming lastiger te regelen is zijn appartementseigenaren. Het is vaak lastig om een gezamenlijke financiering te regelen voor verduurzaming, maar ook hier kan het Nationaal Warmtefonds een oplossing bieden.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.