Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

WOZ-waarde Nederlandse woningen stijgt

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Het is een belangrijk onderwerp dat veel huiseigenaren in Nederland treft: de stijgende WOZ-waarde van woningen. De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door gemeenten en heeft invloed op verschillende aspecten van onze financiële situatie. Laten we eens kijken naar wat dit betekent voor huiseigenaren en de mogelijke gevolgen.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxatie van de waarde van onroerende zaken, waaronder woningen, op een peildatum die meestal op 1 januari ligt van het voorgaande jaar. De stijging van de WOZ-waarde van woningen is vaak het gevolg van gunstige marktomstandigheden en prijsontwikkelingen in de vastgoedsector. Een groeiende economie, lage rentetarieven en een toenemende vraag naar woningen kunnen bijdragen aan een stijging van de huizenprijzen, wat vervolgens de WOZ-waarde beïnvloedt.

WOZ-waarde stijgt in 2023 gemiddeld met ruim 16%

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 16,4%. Dit is een landelijk gemiddelde. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen.

De WOZ-waarde van 2023 heeft als peildatum 1 januari 2022. Dat verklaart ook de gemiddelde stijging van ruim 16%, omdat in 2021 de prijzen van koopwoningen nog fors stegen. Overigens verwachten wij zelfs dat in veel gevallen de WOZ-waarde van 2024 nog een stijging zal laten zien. Hoewel in 2022 de gemiddelde huizenprijzen rond de zomer gingen dalen, waren huizenprijzen aan het eind van het jaar nog altijd een behoorlijk stuk duurder dan aan het begin van het jaar.

Impact op belastingen

De WOZ-waarde heeft directe gevolgen voor de hoogte van verschillende belastingen en heffingen die huiseigenaren moeten betalen. Enkele voorbeelden zijn:

Onroerendezaakbelasting (OZB): 
Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis om de OZB te berekenen. Een stijging van de WOZ-waarde kan leiden tot een hogere OZB-aanslag.

Waterschapsbelasting:
Waterschappen gebruiken ook de WOZ-waarde om de hoogte van de waterschapsbelasting te bepalen. Een stijging van de WOZ-waarde kan resulteren in een hogere aanslag voor deze belasting.

Inkomstenbelasting: 
De WOZ-waarde heeft indirect invloed op de inkomstenbelasting, vooral voor huiseigenaren die hun woning als eigen woning in box 1 opgeven. De WOZ-waarde bepaalt namelijk de hoogte van het eigenwoningforfait, een bedrag dat bij het belastbaar inkomen wordt opgeteld.

Voordelen van een stijgende WOZ-waarde

Hoewel een stijgende WOZ-waarde en de daaraan gekoppelde belastingen voor sommige huiseigenaren als een last kunnen voelen, zijn er ook positieve aspecten:

Meerwaarde bij verkoop: 
Een hogere WOZ-waarde kan betekenen dat uw woning in waarde is gestegen. Dit kan gunstig zijn als u van plan bent om uw woning te verkopen, omdat het u een hogere verkoopprijs kan opleveren.

Lagere rente-opslag
Een hogere WOZ-waarde kan je soms ook geld opleveren. Heb je een hypotheek zonder NHG, dan betaal je een renteopslag. De hoogte van de rente-opslag is afhankelijk van hoe hoog je hypotheek is ten opzichte van de waarde van de woning. Hoe hoger de hypotheek relatief is, hoe hoger de rente-opslag. Die rente-opslag is vaak een paar tienden en in sommigen gevallen bedraagt die zelfs bijna 1%. Als je die rente-opslag kunt verlagen, dan scheelt dat al snel enkele tientjes per maand.

Bij veel geldverstrekkers, maar dus niet allemaal, krijg je een verlaging van je rente-opslag als je kunt aantonen dat de waarde van je woning is gestegen. Heb je een hypotheek zonder NHG en zit je niet al in de laagste risicoklasse, dan is er een grote kans dat je rente-opslag omlaag kan.

Bij sommige geldverstrekkers mag je de waardestijging van je woning aantonen door middel van de WOZ-waarde. Andere geldverstrekkers stellen een taxatierapport verplicht (soms mag dat een goedkopere, zogenaamde desktop taxatie zijn).

Ook als een WOZ-waarde beschikking voldoende is, kan het soms toch interessant zijn om alsnog een taxatierapport aan te vragen. Dat komt omdat de daadwerkelijke waarde van een woning in sommige gevallen hoger is dan de WOZ-waarde.

Verbeterde infrastructuur:
De opbrengsten uit de OZB en waterschapsbelasting worden vaak geïnvesteerd in lokale voorzieningen en infrastructuur, wat de leefbaarheid van je omgeving ten goede kan komen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

De WOZ-beschikking krijg je in beginsel aan het begin van het jaar. Je hebt dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen een te hoge of te lage WOZ-waarde.

Conclusie

De stijgende WOZ-waarde van woningen in Nederland heeft zowel voor- als nadelen. Hoewel het gunstig kan zijn bij verkoop en het mogelijk verlagen van de rente, kan het ook leiden tot hogere belastingen. Het is belangrijk dat huiseigenaren zich bewust zijn van de invloed van de WOZ-waarde op hun financiële situatie en, indien nodig, overwegen om volgend jaar bezwaar te maken bij de gemeente als de WOZ-waarde van 2024 bekend wordt.