Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Samenvatting Miljoenennota 2023

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Prinsjesdag en de Miljoenennota stonden voor een groot deel in het tekenen van het repareren van de koopkracht als gevolg van hoge inflatie, waarvan de hoge energiekosten een belangrijke oorzaak zijn. Belangrijkste uitkomst is de introductie van een prijsplafond voor het gebruik van gas en elektriciteit. In dit blog gaan we in op een aantal andere maatregelen die betrekking hebben op de eigen koopwoning.

Laatste stap verlaging hypotheekrenteaftrek

De afgelopen jaren is de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs verlaagd en de laatste stap vindt plaats in 2023. De hoge inkomens kunnen de hypotheekrente dan nog maximaal tegen het tarief van 36,93% aftrekken voor de inkomstenbelasting in plaats van de huidige 40%.

Een rekenvoorbeeld:

Stel je hebt vorig jaar een woning gekocht en had daarvoor een hypotheek nodig van € 500.000,- en je betaalt een rente van 1,3%. Dan krijg je dankzij de hypotheekrenteaftrek in 2022 nog € 2.600,- terug op jaarbasis en volgend jaar daalt dat naar € 2.400,- (zonder rekening te houden met het eigenwoningforfait). Dat betekent dat je netto hypotheeklasten in 2023 met ongeveer € 17,- per maand stijgen.

Heb je net een woning gekocht, met ook een hypotheek van € 500.000,-, alleen nu met de huidige rente van 3,7% dan gaan je netto maandlasten met ongeveer € 47,- per maand omhoog in 2023.

Ook voor de lagere en middeninkomens geldt dat de hypotheekrenteaftrek iets lager uitvalt, doordat de eerste belastingschijf iets omlaag gaat van 37,07% naar 36,93%. Maar dat zal voor de meeste huishoudens nog geen euro per maand extra kosten.

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait gaat omlaag van 0,45% in 2022 naar 0,35% in 2023. Maar bedenk wel dat de WOZ-waarde van je woning ook stijgt. Voor woningen met een WOZ-waarde lager dan € 75.000,- of hoger dan € 1.200.000,- geldt een ander percentage voor het eigenwoningforfait.

Voorbeeld: Stel de WOZ-waarde van je woning is voor het belastingjaar 2022 vastgesteld op € 400.000,-. Het eigenwoningforfait, het bijtellingsbedrag voor de inkomstenbelasting was in deze situatie € 1.800,-. De lagere en middeninkomens betalen daar ongeveer € 56,- per maand belasting over.

De Waarderingskamer schat in dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2023, met peildatum 1-1-2022, zal stijgen met 15 à 16% ten opzichte van 2022. Stel de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 stijgt met 15%, dan bedraagt de WOZ-waarde € 460.000,-. Het eigenwoningforfait in 2023 komt dan uit op ongeveer € 1.610,-. De lagere en middeninkomens betalen in 2023 daar dan ongeveer € 50,- per maand belasting over. Een netto meevaller van ongeveer € 6,- per maand. Bedenk wel dat er individueel grote verschillen zijn als het gaat om de stijging van de WOZ-waarde.

Afbouw Wet Hillen

De Wet Hillen wordt volgens schema verder afgebouwd in 2022. Dat betekent dat mensen met geen of een geringe eigenwoningschuld nog maar 83,33 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait als aftrekpost mogen opvoeren. Dit treft vooral oudere woningeigenaren. De impact op de netto hypotheeklast is beperkt, omdat die veelal met slechts een paar euro per maand omhooggaat.

Grote vrijstelling voor eigen woning fors ingeperkt

Wie zijn kind nog belastingvrij een jubelton wil schenken heeft daar nog ruim drie maanden de tijd voor. Vanaf 1-1-2023 mag je nog maar € 28.947,- belastingvrij schenken aan een kind jonger dan 40 jaar. Het kind mag overigens zelf besluiten waaraan dat bedrag besteed wordt. Het betekent overigens niet dat je per 1-1-2023 geen ton of meer mag schenken aan je kind. Alleen moet je kind daar dan schenkingsbelasting over betalen.

Schenk je bijvoorbeeld een ton dan moet je kind ongeveer € 7.105,- schenkbelasting betalen. Als je kind toch al op zoek is naar een woning en je het voornemen hebt om je kind een grote schenking te geven, dan kun je je kind een paar duizend euro belasting besparen als hij of zijde woning nog koopt in 2022. Dit wil zeggen dat de woning ook bij de notaris passeert in 2022.

De mogelijkheid om de schenking voor de eigen woning te spreiden over meerdere jaren wordt afgeschaft per 1-1-2023. Wie in 2022 een grote schenking doet ten behoeve van de eigen woning mag dit spreiden over 2022 en 2023 (wijziging: dus niet meer ook over 2024).

Btw-vrijstelling voor zonnepanelen

Al eerder was bekend gemaakt dat er vanaf 1-1-2023 een btw-vrijstelling komt voor de aanschaf van zonnepanelen. Tot op heden kon je die btw wel terugkrijgen, maar daar moest je administratief behoorlijk wat tijd insteken of moest je kosten maken om dit door een expert te laten regelen.

Overdrachtsbelasting wijzigingen

De koopsom (dat wil zeggen het hoogste bedrag van de koopsom en de marktwaarde van de woning) om in aanmerking te komen voor het 0% overdrachtsbelasting gaat omhoog van € 400.000,- naar € 440.000,- in 2023. De vrijstelling van de overdrachtsbelasting geldt voor kopers in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar, die nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt.

Wie een woning koopt voor de verhuur, een tweede woning voor een studerend kind of een vakantiewoning, betaalt vanaf 1-1-2023 niet 8% overdrachtsbelasting maar 10,4%. Koop je dus bijvoorbeeld een appartement voor je kind of een vakantiewoning van € 200.000,- dan betaal je daar in 2023 € 20.800,- overdrachtsbelasting over in plaats van € 16.000,-. De overheid wil vooral starters daarmee een sterkere positie geven ten opzichte van beleggers.

Extra geld voor isolatie

De overheid stelt in 2023 en 2024 € 300 miljoen extra beschikbaar voor het beter isoleren van woningen.

Meer betaalbare woningen

De overheid steekt vanaf 2023 10 jaar lang € 100 miljoen per jaar om de woningbouw van betaalbare woningen van verschillende doelgroepen te bevorderen. Dit is extra geld; voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.

In 2023 moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting stelt de overheid € 380 miljoen extra ter beschikking.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.