Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Pensioen update

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

In de Tweede Kamer wordt de Wet toekomst pensioenen behandeld. Door de gestegen rente is de situatie in pensioenland inmiddels fors gewijzigd. Het pensioenvermogen is door negatieve rendementen gedaald van € 1.800 miljard naar minder dan € 1.500,- miljard. Slecht nieuws zou je denken, maar door de gestegen rente zijn de toekomstige verplichtingen nog harder gedaald. De gemiddelde indicatieve dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen bedroeg daardoor in augustus maar liefst 128% (en ook de indicatieve beleidsdekkingsgraad steeg naar 117%). Sommige pensioenfondsen verhoogden de pensioenen al deze zomer en een gedeeltelijke of zelfs volledige indexatie per 1 januari 2023 lijkt voor veel pensioenfondsen steeds dichterbij te komen.

Nieuw pensioenstelsel

Probleem is dat we in het huidige pensioenstelsel vooral de problemen ondervonden van de lage rente, waardoor de toekomstige verplichtingen hoog gewaardeerd werden. Daardoor was er ondanks de grote en stijgende pensioenvermogens geen ruimte voor indexatie. In het nieuwe pensioenstelsel gaan we juist meer meebewegen met de ontwikkeling van de beleggingsresultaten. Zouden we dus nu al onder het nieuwe pensioensysteem zitten, dan zouden de pensioenuitkeringen dus misschien juist versoberd moeten worden, omdat de pensioenvermogens dalen. Al zitten er in het nieuwe stelsel ook wel maatregelen, waardoor niet meteen alle pijn direct hoeft te worden genomen. 
 
Gevolg is wel dat er nu in de Tweede Kamer twijfel begint te ontstaan of we wel naar een nieuw pensioenstelsel toe moeten. Een lastig onderwerp is daarbij ook de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor sommige groepen is het nieuwe pensioenstelsel ongunstiger. Hoe gaan deze groepen gecompenseerd worden? Dat zou deels moeten worden betaald uit het beschikbare pensioenvermogen maar daar is nu minder ruimte voor als gevolg van het gedaalde pensioenvermogen. Bovendien zijn er ook nog veel praktische openstaande vragen rond de nieuwe pensioenwet, waardoor Tweede Kamerleden het lastig vinden om een goed oordeel te vormen over deze wet. Aan de andere kant wordt er vanuit de pensioenfondsen gevraagd om haast te maken, omdat zij anders onvoldoende tijd hebben om alle systemen op tijd klaar te hebben.  

Onsnieuwepensioen.nl 

De overheid heeft speciaal voor de consument de website onsnieuwepensioen.nl ingericht, die op veel vragen rond het nieuw pensioenstelsel antwoord probeert te geven. Op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat het nieuwe pensioenstelsel voor de consument betekent, wat pensioen is en waarom er nieuwe regels voor pensioen gewenst zijn.

Hogere levensverwachting 

De levensverwachting in Nederland blijft stijgen en gaat sneller dan eerder verwacht. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft deze hogere levensverwachting verwerkt in de zogenaamde Prognosetafel. Dat betekent dat pensioenfondsen er rekening mee moeten houden dat ze langer pensioenuitkeringen moeten verstrekken. Tenzij ze de pensioenleeftijd mogen verhogen.  

Tot dit jaar heeft de levensverwachting nog geen invloed op de AOW-leeftijd gehad, die is nu 66 jaar en 7 maanden. In 2023 stijgt die naar 66 jaar en 10 maanden, om in 2024 verder verhoogd te worden naar 67 jaar. In 2025, 2026 en 2027 blijft de AOW leeftijd 67 jaar.

De overheid moet altijd 5 jaar van te voren aangeven of de AOW-leeftijd verhoogd gaat worden. Voor het einde van het jaar horen we of de verhoging van de resterende levensverwachting nu wel of niet leidt tot een verhoging in 2028. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.