Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Leennormen 2023 omlaag

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft het advies aan het kabinet om de leennormen volgend jaar te verlagen. Om te bepalen hoeveel iemand kan lenen, stelt het Nibud vast hoeveel geld een huishouden kan uitgeven aan hypotheeklasten per maand. Dat betekent dat ze kijken hoeveel van het inkomen overblijft na de uitgaven voor eerste levensonderhoud. Daarbij zie je dat hogere inkomens meer overhouden van hun inkomen om aan wonen te besteden dan lagere inkomens. Maar wat voor zowel hogere als lagere inkomens geldt, is dat ze door de hoge prijzen van boodschappen, de energierekening en brandstof minder geld overhouden voor wonen. De leennormen gaan daarom in 2023 omlaag en de vraag is met hoeveel. Normaal gesproken worden de leennormen slechts beperkt aangepast door te kijken naar een gemiddelde ontwikkeling over de afgelopen vier jaar. Maar door de turbulente ontwikkeling van de inflatie is dat op dit moment niet meer reëel.

Drie factoren die de maximale hypotheek bepalen

Hoeveel je in een individuele situatie kunt lenen, hangt vooral van drie factoren af:

 1. De leennormen
  Vanaf 2023 gaan deze naar beneden, waardoor je minder kunt lenen.

 2. De hypotheekrente
  Voorlopig stijgt de hypotheekrente en ook dit leidt ertoe dat je minder kunt lenen. Zoals in het eerste artikel al aangegeven is het heel lastig te voorspellen hoe de hypotheekrente zich de komende maanden en het komende jaar zich gaat ontwikkelen.

 3. Het inkomen
  Bij de derde factor, het inkomen, zien we juist dat die voor veel mensen omhooggaat,
  waardoor je meer kunt lenen.

Over het geheel genomen, ziet het er voorlopig naar uit dat de combinatie van lagere leennormen en een hogere hypotheekrente een groter effect zullen hebben dan de hogere inkomens. Maar uiteindelijk zal steeds naar de individuele situatie gekeken moeten worden.

Inkomen verhogen

Veel factoren heb je niet zelf in de hand. De leennormen, de hypotheekrente en de stijging van de cao-lonen kun je niet zelf beïnvloeden. Dat is anders met je inkomen. Wellicht kun je bovenop de reguliere loonsverhoging een extra loonstijging bedingen bij je werkgever. In de huidige arbeidsmarkt kun je misschien ook een sprong in salaris maken door over te stappen naar een andere werkgever.

Bovendien werken we in Nederland heel veel parttime. Door meer uren te gaan werken, krijg je een hoger salaris en kun je ook meer hypotheek krijgen. Het is uiteraard wel verstandig om goed te bekijken wat meer werken doet met je kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang en toeslagen.

Bepaal zelf wat je maximaal aan hypotheek wilt uitgeven

De leennorm moet overkreditering voorkomen, maar realiseer je dat dit een algemene leennorm is. Kijk samen met je hypotheekadviseur altijd goed naar je individuele situatie. Wat ben jij bereid om aan hypotheeklasten uit te geven? En kijk dan verder dan alleen je hypotheeklasten, maar houd ook rekening met je energielasten. Want we weten inmiddels dat die behoorlijk kunnen fluctueren.

Bronnen en expertise

Bij het schrijven van dit blog zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 • Nibud
 • CBS
 • Vereniging Eigen Huis

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.