Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

In maart en augustus de meeste relatiebreuken

Samen met de maand maart gaan de meeste mensen uit elkaar in de maand augustus. Een gezamenlijke vakantie is regelmatig een laatste stuiptrekking in een relatie. Je trekt tijdens een vakantie vaak dag en nacht met je partner op. Als er toch al irritaties waren dan kunnen die, samen met de stress die gepaard gaat met een vakantie, soms tot het einde van een relatie leiden.

Naast de irritaties in de zomervakantie blijkt voor stellen met kinderen, die al langer aanhikken tegen het einde van de relatie, augustus een goede maand te zijn om hun kinderen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar te vertellen dat ze uit elkaar gaan.

Samenwonend of getrouwd, wel of geen kinderen

Uit elkaar gaan is nooit leuk en gaat gepaard met veel emoties. Helaas moet je ook nog allerlei zaken regelen. Als er een kind of kinderen in het spel zijn, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Bij wie gaat het kind(-eren) wonen of wordt er voor co-ouderschap gekozen, de omgangsregeling, wat over vakanties, wie betaalt welke kosten, hoe zit het met kinderalimentatie enzovoort. Een scheidingsexpert kan helpen om afspraken goed vast te leggen.

Ook juridisch en financieel moet er veel geregeld worden, waarbij er andere zaken kunnen spelen, afhankelijk van of je getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend bent. Denk bijvoorbeeld aan zaken als alimentatie, pensioenverdeling, verdeling van de spullen en dan is er uiteraard de woning.

Verkoop of uitkoop?

Ben je samen eigenaar van de woning, dan zijn dit bij een scheiding de twee belangrijkste opties:

  1. Verkoop van de woning

Als jij of je voormalig partner niet de woning alleen kan of wil betalen, dan dient de woning verkocht te worden. Is er sprake van overwaarde in de woning, dat wil zeggen de woning levert meer op dan de hypotheek, dan krijg je elk de helft van deze overwaarde. Je moet dan rekening houden met de bijleenregeling; koop je binnen drie jaar een nieuwe woning dan moet je deze overwaarde gebruiken om de hypotheek op de nieuwe woning te verlagen, anders is over dit deel de hypotheekrente niet aftrekbaar.

Is de waarde van de woning lager dan de hypotheek, na afkoop van een eventuele spaar- of beleggingsverzekering of -rekening die gekoppeld is aan de hypotheek, dan is sprake van een restschuld. Je dient dan afspraken met de geldverstrekker te maken over het terugbetalen van de restschuld. Als beide voldoende inkomen hebben dan kan meestal afgesproken worden dat elk verantwoordelijk is voor de helft van de restschuld.

Is er sprake van een hypotheek met NHG dan bestaat de mogelijkheid dat (een deel van) de restschuld wordt kwijtgescholden of dat de hypotheek aangepast wordt, zodat toch één van beide in de woning kan blijven wonen. Bij een restschuld is het extra belangrijk om op tijd een financieel adviseur te raadplegen, zodat je niet per ongeluk verkeerde stappen hebt ondernomen waardoor je niet meer in aanmerking komt voor deze regeling.

  1. Uitkopen van de ander

Blijf jij of je partner in de woning wonen, dan dient de hypotheek op naam gezet te worden van die persoon (in vaktaal: ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’, degene die de woning verlaat is dan niet meer verantwoordelijk voor de hypotheek) en dient bij overwaarde de ander uitgekocht te worden. Dat betekent wel dat degene die in de woning blijft wonen voldoende inkomen heeft, al mag je daar bij sommige geldverstrekkers ook de alimentatie bij mee rekenen. De geldverstrekker rekent alimentatie overigens alleen als inkomen mee voor de periode dat diegene alimentatie ontvangt.

Financieel advies is belangrijk omdat er ook allerlei fiscale aspecten bij komen kijken: welke hypotheekvorm is er bijvoorbeeld mogelijk, zodat de hypotheekrente nog wel aftrekbaar is en welke looptijd mag het nieuwe hypotheekdeel hebben. Ook moet je opnieuw naar de notaris. Niet alleen voor de hypotheek maar ook voor de aanpassing van de eigendom van de woning.

Fiscale zaken

Ga je uit elkaar dan vergt het regelen van een aantal zaken tijd, waardoor je nog een bepaalde tijd gezamenlijk een eigen woning kunt hebben. In sommige gevallen verlaat één van beide al de woning. Dit heeft dan fiscale gevolgen voor zowel degene die de woning verlaat, als degene die in de woning blijft wonen. Laat je hier goed over informeren en adviseren.

Maak een afspraak met een van onze adviseurs