Afspraak maken? Tijdens de coronacrisis gaat onze dienstverlening gewoon door. Maak gebruik van ons financieel advies op afstand. Lees meer.

Woningmarkt ondergeschoven kindje in verkiezingen

Je zou bijna denken dat het koek en ei is op de woningmarkt. In de verkiezingsprogramma’s en de debatten gaat het bijna niet over de woningmarkt of de hypotheekrenteaftrek. Dat was vier jaar geleden wel anders.

Maar na de hervormingen van het huidige kabinet is het nu geen belangrijk verkiezingsthema. We zetten de belangrijkste standpunten van de grootste politieke partijen hieronder op een rij.

 • Geen aanpassing hypotheekrenteaftrek.
 • Versoepeling regels om een hypotheek te krijgen voor starters, zzpers, flexwerkers en senioren.

 • Aftoppen van het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken op €500.000 per huishouden.

 • Geen standpunt over hypotheekrenteaftrek.

 • Geen aanpassing hypotheekrenteaftrek.
 • Oprichting landelijk startersfonds.
 • Bouwsparen mogelijk maken.

 • Snellere verlaging van de hypotheekrenteaftrek maar wel compensatie door lagere belastingtarieven
 • Verlaging van het eigenwoningforfait
 • Verlaging van de overdrachtsbelasting.

 • Hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen.

 • SP wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk beperken voor woningen boven € 350.000,=

 • Maximale aftrekpercentage alleen tegen een nieuw basistarief (35%).
 • Maximale hypotheekrenteaftrek op termijn naar € 500.000.
 • Pensioenpotje moet gebruikt kunnen worden voor aflossen hypotheek.
 • Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters.

 • Geen aanpassing hypotheekrenteaftrek.
 • Een deel van de pensioenopbouw moet gebruikt kunnen worden voor aflossen hypotheek.
 • Starters moeten de aflossing van de hypotheek over een langere periode uitsmeren.

 • Geen aanpassing hypotheekrenteaftrek.


Verkiezingen 2012 en hervormingen

Bij de vorige verkiezingen was de hypotheekrenteaftrek wel een belangrijk thema. VVD verzekerde dat er niet getornd ging worden aan de hypotheekrenteaftrek, terwijl de PvdA dit wel wilde aanpakken. Na de verkiezingen vonden VVD en PvdA elkaar en kwamen er uiteindelijk belangrijke hervormingen. Sinds 2013 mag je nog alleen een annuïteiten- of lineaire hypotheek afsluiten, anders is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar, het maximale aftrekpercentage gaat met een half procent per jaar omlaag en je moet steeds meer spaargeld hebben bij de aankoop van een woning.

Nieuw kabinet en uitdagingen

De hervormingen van het vorige kabinet zijn redelijk soepel opgevangen maar er zijn wel nieuwe problemen ontstaan. Starters kunnen bijvoorbeeld steeds moeilijker een koopwoning vinden door de recentelijk sterk gestegen prijzen. Voor veel starters is huren ook geen alternatief, omdat ze teveel verdienen voor een sociale huurwoning en er te weinig huurwoningen zijn boven de sociale huurgrens.

Wat kun je van een volgend kabinet verwachten?

- Bouw extra woningen belangrijk, maar moeilijke opgave
De politieke partijen willen allemaal de bouw van woningen stimuleren, maar de vraag is of een nieuw kabinet makkelijk en snel in staat is om de nieuw ontstane woningnood op te lossen. Dat geldt zowel voor sociale huurwoningen als vrije sector woningen.

- Duurzaamheid belangrijk thema
Bijna alle partijen willen woningen duurzamer maken en hier geld voor beschikbaar stellen. Dat is belangrijk voor het milieu maar uiteindelijk ook voor de portemonnee. Door huizen energiezuiniger te maken gaan de vaste woonlasten omlaag.

- Verdere aanpassing hypotheekrenteaftrek en inbreng spaargeld
De hervormingen van het vorige kabinet waren niet de eerste hervormingen. De afgelopen 20 jaar is de hypotheekrenteaftrek steeds stapje voor stapje ingeperkt. De kans is dan ook groot dat bij een belastingherziening, die hard nodig is, een volgend coalitiekabinet ook de hypotheekrenteaftrek verder zal beperken. Op zich hoeft dat helemaal niet erg te zijn als dit bijvoorbeeld gecompenseerd wordt door lagere belastingtarieven. Ook is de kans groot dat kopers op termijn meer spaargeld moeten hebben. De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat woningconsumenten zich snel aanpassen aan nieuwe regels.