Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Blog: Waarom een hypotheek met NHG afsluiten?

In 2016 sloot bijna de helft van de huizenkopers een hypotheek af met NHG. In 2015 was dat nog 63%. Een belangrijke oorzaak is dat de huizenprijzen stijgen en de NHG grens in juli 2015 nog daalde, waardoor minder woningen in aanmerking komen voor NHG.Oscar Noorlag

Kijken we puur naar de woningen die binnen de NHG-kostengrens vallen, dan sluit 3 op de 4 huishoudens (74%) een hypotheek met NHG af. Dit is lager dan het hoogtepunt gedurende de crisisjaren (86%) maar nog steeds veel hoger dan voor de crisis (41%). Het is ook heel logisch om een hypotheek met NHG af te sluiten. We geven drie belangrijke redenen, onderbouwd met een aantal cijfers.

1. Financieel voordeel bedraagt duizenden euro's

NHG is niet gratis. Je betaalt eenmalig een bedrag van 1% van de hypotheeksom en dit bedrag is aftrekbaar. Stel de koopsom van de woning is € 240.000 en je leent 101% van de koopsom, dan is het hypotheekbedrag € 242.400. De NHG kosten zijn dan €2.424. Hiervan krijg je ruim 40% terug, ervan uitgaande dat je niet in de hoogste belastingschijf valt. Netto betaal je dan voor NHG € 1.435.

Wat krijg je daarvoor terug?
Een veel lagere hypotheekrente. Hoeveel lager verschilt per geldverstrekker, maar gemiddeld bespaar je ruim 0,6%.

Stel dat we ervan uitgaan dat de hypotheek € 242.400 is en de rente 10 jaar vastgezet wordt, dan betaal je zonder NHG € 816 en met NHG € 790. Bekijken we dit voordeel over 5 jaar dan is de besparing € 1.692. Maar dat is niet het enige voordeel. Dankzij de lagere rente los je veel meer af. In 5 jaar tijd heb je dankzij de lage rente met NHG € 2.715 meer afgelost dan zonder NHG.

Terugverdientijd: in ruim anderhalf jaar heb je de eenmalige NHG kosten terugverdiend. In 5 jaar tijd heb je netto bijna € 3.000 bespaard. Stel dat je hypotheek met NHG 10 jaar loopt, dan is je netto voordeel ruim € 9.000.

Kortom: kijk niet alleen naar de besparing op de netto maandlast, maar kijk ook hoeveel je extra aflost waardoor je hypotheekschuld sneller omlaag gaat.

2. Restschuld kwijtschelding

Het tweede belangrijke feit is dat NHG de restschuld kwijtscheldt als je door bepaalde onvoorziene omstandigheden je maandlasten niet meer kunt betalen en je woning met verlies wordt verkocht. In de roze wolk van de aankoop van een woning denk je wellicht: ‘Dat overkomt mij niet, ik raak niet werkloos en wij gaan nooit uit elkaar’ óf ‘De huizenprijzen gaan de komende jaren toch alleen maar omhoog.’ Toch waren er het afgelopen jaar bijna 3.000 en in 2015 ruim 4.000 huishoudens die erg blij waren dat ze een hypotheek met NHG hadden. Het blijft vervelend voor hen dat ze hun woning moesten verkopen, maar ze bleven niet met een restschuld achter. Gemiddeld ging het om een bedrag van bijna € 34.000 dat werd kwijtgescholden.

3. Vangnet

Verkoop van de woning is de noodzakelijke stap bij betalingsproblemen als er geen uitzicht is op een oplossing. Maar in veel gevallen denkt NHG actief mee om een oplossing te vinden als er betalingsproblemen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een scheiding. In samenspraak met de geldverstrekker zijn er tijdelijke of permanente oplossingen denkbaar die het mogelijk maken om de hypotheeklasten weer betaalbaar te maken.

Oscar Noorlag is Compliance Officer bij Van Bruggen Adviesgroep. Vanuit deze functie signaleert hij alle trends, veranderingen en bijzonderheden die er plaatsvinden in de financiële branche én vertaalt hij deze richting collega’s en journalistiek.