Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Geen verlenging aftrek restschuldfinanciering

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft definitief bekend gemaakt dat de tijdelijke regeling waarbij de rente van een restschuld voor maximaal 15 jaar aftrekbaar is, niet verlengd wordt.

Financiële gevolgen beperkt

Dat betekent dat wie vanaf 1 januari 2018 een restschuld meefinanciert in een nieuwe hypotheek of hiervoor een consumptieve lening afsluit, de rente niet aftrekbaar is. De gevolgen van het stoppen zetten van de maatregel zijn waarschijnlijk beperkt. Door de stijging van de huizenprijzen is bij veel huishoudens al overwaarde ontstaan. Bij de huishoudens die bij verkoop van de woning nog een restschuld overhouden, is die restschuld behoorlijk kleiner geworden door de stijging van de huizenprijzen. Ook hebben veel huishoudens extra aflossingen gedaan zodat ze minder onderwater staan. Toch zal een deel nog te maken hebben met een restschuld als ze gaan verhuizen. Wat zijn dan de gevolgen als de rente voor een restschuld niet meer aftrekbaar is?

Een voorbeeld:

Stel, u heeft een restschuld van € 30.000 die u wilt meefinancieren. Als uitgangspunt rekenen we met een 10 jaar vaste hypotheekrente zonder NHG van ongeveer 2,5%. Stel, de lening zou aflossingsvrij zijn, dan betaalt u daarvoor € 750,- aan rente. Een middeninkomen krijgt bij de huidige restschuldregeling ruim 40% terug, ofwel € 306,- op jaarbasis. Bij het vervallen van de restschuldregeling bent u in dit voorbeeld dus ongeveer € 25 per maand duurder uit.

De financiële gevolgen vallen dus wel mee. Helemaal als u zich bedenkt dat de restschuld in veel gevallen ook (versneld) afgelost gaat worden, omdat de geldverstrekker dit eist en de men zelf dit waarschijnlijk ook wil. Dan wordt de rentecomponent elk jaar kleiner en wordt het nadeel van de afschaffing van de restschuldregeling elk jaar kleiner.

Wat gaan geldverstrekkers doen?

Veel belangrijker is dan ook wat geldverstrekkers gaan doen. Op dit moment biedt slechts een deel van de geldverstrekkers de mogelijkheid om een restschuld mee te financieren. Bij een deel van deze geldverstrekkers geldt bovendien de eis dat de restschuld ontstaan moet zijn in de periode tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Als die geldverstrekkers hun acceptatiebeleid niet aanpassen, slinkt in 2018 dus het aantal geldverstrekkers dat bereid is om een restschuld mee te financieren.

Nu definitief bekend is dat het kabinet de restschuldregeling niet verlengd, is het aan de geldverstrekkers om snel kenbaar te maken hoe ze vanaf 2018 met restschuldfinanciering omgaan. Wie nog gebruik wil maken van de renteaftrek op een restschuld en toch al verhuisplannen heeft, kan overwegen om zijn verhuisplannen in 2017 te realiseren. Overigens zijn er naast het meefinancieren van een restschuld in de hypotheek andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld via een consumptief krediet. Daarbij geldt dan wel een wat hogere rente. Maar u zou ook in de familiare sfeer kunnen denken. Misschien willen uw ouders wel een lening verstrekken?

Maak direct een afspraak