Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Goed nieuws voor de hypotheekrente: inflatie weer licht gedaald

Geschreven door: Oscar Noorlag Hypotheekexpert

De inflatie in de eurozone komt op basis van voorlopige cijfers uit op 2,5% over de maand juni. Dat is iets lager dan de 2,6% over de maand mei, maar wel nog steeds iets hoger dan de inflatiecijfers in april en maart. Na een snelle daling van de inflatie in 2023 zien we een stagnatie in 2024. De eerste drie maanden zagen we nog wel een daling van 2,8% in januari (december 2023 was 2,9%) naar 2,6% in februari en naar 2,4% in april en mei. 

De inflatie in Nederland kwam in juni uit op 3,2%, een stuk hoger dan de 2,7% in mei. Gelukkig is voor de renteontwikkeling niet zozeer de inflatie in Nederland van belang, maar de inflatie in de hele eurozone.

Inflatieverwachting beleggers beïnvloedt rentes

Beleggers hadden eind 2023 gehoopt en verwacht dat we in 2024 al richting de gewenste 2% inflatie voor de eurozone zouden gaan. Daarom gingen de rentes voor de lange termijn, waaronder de hypotheekrentes, in november en december 2023 met ruim een half procent naar beneden. De rente bij de meest populaire rentevaste periode van 10 jaar vast met NHG daalde tot onder de 4%. 

Door de stagnatie van de daling van de inflatie in 2024, kwam ook de daling van de lange rentes tot stilstand. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde in juni wel voor het eerst sinds enkele jaren haar rente met 0,25%. De ECB verwacht dat we in de loop van 2025 op het gewenste inflatiepercentage van rond de 2% uitkomen. Dat de inflatie nu met 0,1% daalt, is goed nieuws. Wel zal de ECB waarschijnlijk een verdere daling willen zien voordat ze besluit tot meer verlaging van haar rente. 

Tot nu toe heeft de renteverlaging van de ECB niet geleid tot een serieuze daling van de vaste hypotheekrentes. Pas als beleggers verwachten dat de inflatie de komende tijd verder daalt, ontstaat er ruimte voor een verlaging van de hypotheekrentes van een paar tienden. 

Bovendien is het de vraag hoe snel geldverstrekkers bereid zijn om een toekomstige daling van de rentes op de financiële markten meteen door te vertalen naar lagere hypotheekrentes. Door de scherpe concurrentie hebben geldverstrekkers in 2024 genoegen genomen met lagere marges dan vorig jaar.

Lichte stijging gemiddelde vaste hypotheekrentes

Afgelopen week zagen we dat de rentes op de kapitaalmarkt aan het begin van de week nog opliepen. Dat was reden voor enkele geldverstrekkers om hun hypotheekrentes te verhogen. Na de bekendmaking van de inflatie in de eurozone zakten de rentes op de financiële markten in eerste instantie weer. Al met al verwachten wij dat het op korte termijn bij incidentele hypotheekrente-verhogingen of -verlagingen blijft.

Gemiddelde renteontwikkeling juli 2023 - juli 2024