Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.
Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Eigendom van de woning vastleggen

Ben je samenwonend, dan is er vanuit de wet niets geregeld als jij of je partner komt te overlijden. Dat kan tot hele vervelende situaties leiden. Ben je samen eigenaar van een woning en komt je partner te overlijden, dan krijg je opeens te maken met de wettelijke erfgenamen van je partner als nieuwe mede-eigenaar van je woning. In een testament kun je alle afspraken over het eigendom van de woning goed vastleggen.

Bevoegdheden langstlevende vastleggen

In het testament kun je de bevoegdheden van een erfgenaam beperken (tot een bepaalde leeftijd), met betrekking tot een bepaald vermogen.

Uitsluitings- of privéclausule

Ben je getrouwd, dan kan dat wat je erft in de gemeenschap van goederen terechtkomen. Bij een overlijden of echtscheiding moet dit gedeeld worden. Om dit te voorkomen kun je in een testament laten opnemen dat de aangetrouwde echtgenoot/echtgenote is uitgesloten van het te ontvangen erfdeel. Deze afspraken leg je vast in een clausule. Dit noemen we de uitsluitingsclausule of privéclausule.

Erfbelasting besparen

Door bepaalde vermogensbestanddelen met behulp van het testament aan iemand toe te wijzen (of juist niet), kun je erfbelasting besparen.

Bedrijfsopvolging vastleggen

In een testament kun je benoemen aan wie je de aandelen van een bedrijf wil toewijzen.

Voogdijbenoeming

In een testament kun je vastleggen wie de voogdij van je kinderen krijgt als je komt te overlijden. Dit kan een stuk onduidelijkheid en hieruit eventueel voortkomende onenigheid weghalen bij de familie van de nabestaanden, zeker als er meerdere families in het spel zijn.

Wijziging van erfdelen of erfgenamen

Met behulp van het testament kun je personen een ander deel van de nalatenschap toedelen dan bij wet zou worden verkregen. Ook kun je personen onterven.

Testament bij leven

Met een levenstestament kun je in een situatie waarin je niet langer zelf in staat bent om zelfstandig (financiële) beslissingen te nemen, bepalen wie er namens jou gemachtigd is om te handelen. Denk dan aan situaties van lichamelijke of geestelijke ontstane beperkingen. Leg je dit niet vast in het testament, dan bepaalt een kantonrechter wat wenselijk is voor de rechthebbende persoon, zonder dat de specifieke wensen van de persoon in kwestie duidelijk zijn. Het is zaak om een testament en een levenstestament op elkaar aan te laten sluiten.

Gehuwden kunnen er baat bij hebben om een levenstestament te overwegen. Bij belangrijke zaken kan men elkaars handtekening vaak vervangen, maar niet bij zoiets belangrijks als zaken die de eigen woning betreffen (eigendom en een hierop eventueel rustende hypothecaire geldlening).

Niet iedereen denkt meteen aan een financiële planning. Maar hoe fijn is het wanneer je al jouw wensen voor de toekomst kunt waarmaken en je onverwachte gebeurtenissen in jouw leven kunt opvangen. Dit geeft rust en ruimte in je hoofd.” Financieel planner Marco Stubbe van Lansingerland.

Jouw persoonlijke situatie

Omdat dat wat je het beste in je testament kunt opnemen volledig afhankelijk is van jouw persoonlijke situatie, verwijzen wij je graag naar een van onze adviseurs. Zij vertellen je de noodzaak van het opstellen van een testament voor jouw specifieke situatie en brengen je in contact met een notaris.

Maak direct een afspraak

Of

Vind direct een adviseur bij jou in de buurt

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak