In welke situaties heb ik een testament nodig?

In welke situaties heb ik een testament nodig?

Als u zaken goed of beter wilt regelen is een testament vaak noodzakelijk, maar het hebben van een testament is vaak niet verplicht. U kunt in uw testament een hoop zaken juridisch vastleggen. Onze adviseurs lichten een paar voorbeelden uit. Voor advies in uw persoonlijke situatie verwijzen wij u graag naar een van onze adviseurs. Zij adviseren u over de noodzaak van het opstellen van een testament en brengen u in contact met een notaris.

Bevoegdheden langstlevende vastleggen

U kunt in een testament bijvoorbeeld de bevoegdheden van een erfgenaam beperken (tot een bepaalde leeftijd), met betrekking tot een bepaald vermogen.

Uitsluitings- of privéclausule

Afspraken vastleggen in een clausule zoals een uitsluitingsclausule of privéclausule: u kunt in een testament laten opnemen dat bijvoorbeeld de aangetrouwde echtgenoot/ echtgenote is uitgesloten van het te ontvangen erfdeel.

Erfbelasting besparen

U kunt aan de hand van een testament erfbelasting besparen, door bepaalde vermogensbestanddelen toe te wijzen aan iemand (of juist niet).

Bedrijfsopvolging vastleggen

U kunt in een testament benoemen aan wie u de aandelen van een bedrijf wilt toewijzen.

Voogdijbenoeming

U kunt in een testament vastleggen wie de voogdij van uw kinderen krijgt als u komt te overlijden. Dit kan een stuk onduidelijkheid weghalen bij de familie van de nabestaanden en hieruit eventueel voortkomende onenigheid als er meerdere families in het spel zijn.

Wijziging van erfdelen of erfgenamen

U kunt in een testament personen onterven of een ander deel van de nalatenschap toedelen dan bij wet zou worden verkregen.

Testament bij leven/ levenstestament

Ook voor de situatie dat u niet langer in staat bent om zelfstandig (financiële) beslissingen te nemen (vanwege lichamelijke of geestelijke ontstane beperkingen) kunt u met een levenstestament bepalen wie er namens u gemachtigd is om te handelen. Anders dient een kantonrechter te bepalen wat wenselijk is voor de rechthebbende persoon, zonder dat duidelijk is wat de specifieke wensen van deze persoon in kwestie nu daadwerkelijk zijn. Het is zaak om een testament en een levenstestament wel op elkaar te laten aansluiten.
Gehuwden kunnen er baat bij hebben om een levenstestament te overwegen, omdat bij veel zaken men elkaars handtekening kan vervangen maar niet bij zoiets belangrijks als zaken die de eigenwoning betreffen (eigendom en een hierop eventueel rustende hypothecaire geldlening).

“Niet iedereen denkt meteen aan een financiële planning. Maar hoe fijn is het wanneer u al uw wensen voor de toekomst kunt waarmaken en u onverwachte gebeurtenissen in uw leven kunt opvangen. Dit geeft rust en ruimte in uw hoofd.” Financieel planner Marco Stubbe van Lansingerland.

Ik heb een vraag...

Heb je een vraag? Dan kan je deze stellen via dit formulier. Wij staan graag voor je klaar!

Aanhef: is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

E-mail: is niet ingevuld.

Mijn vraag: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.