Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U wordt pas arbeidsongeschikt als u na twee jaar nog steeds ziek bent. De eerste twee jaar betaalt uw werkgever of de Ziektewet. In het eerste jaar dat u ziek bent krijgt u minimaal 70% van uw loon betaald en bij veel werkgevers is dat zelfs 100%. In het tweede ziektejaar krijgt u weer minimaal 70% van uw loon betaald. Bij veel werkgevers is dat ook 70%, omdat afgesproken is dat over twee ziektejaren samen maximaal 170% van het loon wordt betaald.

Kom ik in aanmerking voor een uitkering?

Na twee ziektejaren gaat de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gelden. Afhankelijk van de mate dat u arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering, die het UWV uitkeert. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 1. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering.

 2. Als u voor meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomen en de mate van arbeidsongeschiktheid.

 3. Als u voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent en deze arbeidsongeschiktheid duurzaam is dan krijgt u een IVA-uitkering. Duurzaam wil zeggen dat de verwachting is dat u de komende 5 jaar voor minimaal 80% arbeidsongeschikt zult zijn. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende loon, waarbij er wel een maximum geldt.

Een financieel plan biedt inzicht en zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Wat de financiële gevolgen voor u zijn, is dus erg afhankelijk van de mate van arbeidsongeschikt. Als u in aanmerking komt voor een WGA-uitkering is de grote vraag hoeveel u nog kunt werken en welk inkomen u daarvoor ontvangt. In een financieel plan kunnen wij een aantal scenario’s aan u laten zien, zodat u inzicht krijgt van de inkomensachteruitgang. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij vervolgens adviseren hoe u een dergelijke achteruitgang op kunt vangen of u hiervoor verzekeren. Een paar mogelijkheden:

 1. Spaarbuffer.
  Door een spaarbuffer op te bouwen, kunt u een tijdelijke periode van ziekte en arbeidsongeschiktheid opvangen. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is dit geen permanente oplossing, omdat de spaarbuffer opgaat.

 2. Partner gaat meer werken.
  In sommige situaties kan een partner meer gaan werken en hierdoor een deel of soms zelfs de volledige inkomensachteruitgang op te vangen.

 3. Verzekeren.
  U kunt zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

 4. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
  Als u bijvoorbeeld beschikt over een goede spaarbuffer kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een langere wachttijd voordat de verzekering tot uitkering komt. U betaalt dan een lagere premie.

“Arbeidsongeschikt raken is op zichzelf al een heel akelige gebeurtenis. Nog vervelender is het wanneer er onzekerheid ontstaat over hoeveel inkomen u nog ontvangt. Wij helpen graag met het inzichtelijk maken van alle gevolgen in zo’n situatie. Dit biedt u overzicht en duidelijkheid zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.” Financieel planner Hans Terlouw van Lansingerland.

Ik heb een vraag...

Heb je een vraag? Dan kan je deze stellen via dit formulier. Wij staan graag voor je klaar!

Aanhef: is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

E-mail: is niet ingevuld.

Mijn vraag: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.