Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Krijg ik nog wel salaris als ik door ziekte (tijdelijk) niet meer kan werken?

Ben je langdurig ziek, dan krijg je in de eerste twee jaar nog loon. Dit betaalt je werkgever of de Ziektewet. In het eerste jaar dat je ziek bent, krijg je minimaal 70% van je loon betaald. Bij veel werkgevers is dat zelfs 100%. In het tweede ziektejaar krijg je vaak 70% van je loon betaald. Bij veel werkgevers is dat ook daadwerkelijk 70%, omdat wettelijk is vastgelegd dat een werkgever over twee ziektejaren maximaal 170% van het loon mag betalen.

Kom ik in aanmerking voor een uitkering?

Na twee ziektejaren gaat de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gelden. Wanneer je door ziekte niet of minder kunt werken en je hierdoor minder verdient, heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering, die het UWV uitkeert. Of je in aanmerking komt voor de uitkering, hangt af van de vraag hoeveel je nog kunt werken. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen WIA-uitkering.
  2. Ben je meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan krijg je een WGA-uitkering. Ook als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent maar er kans is op herstel, dan krijg je een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je inkomen en de mate van arbeidsongeschiktheid.
  3. Als je voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent en er weinig of geen kans op herstel is (in ieder geval niet binnen een termijn van 5 jaar), dan krijg je een IVA-uitkering. De IVA-uitkering bedraagt minstens 75% van het laatstverdiende loon.

Hoe krijg ik zekerheid bij arbeidsongeschiktheid?

Wat de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn, is per persoon erg verschillend. Het is erg afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid of je in aanmerking komt voor een WGA- of IVA-uitkering en hoe hoog die uitkering is. Een financieel plan biedt inzicht en zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. In een financieel plan laten wij een aantal scenario’s aan je zien, zodat je inzicht krijgt in de inkomensachteruitgang. Afhankelijk van jouw wensen, adviseren we vervolgens hoe je een dergelijke achteruitgang opvangt of verzekert. Een paar mogelijkheden:

1. Spaarbuffer

Door een spaarbuffer op te bouwen, kun je een tijdelijke periode van ziekte en arbeidsongeschiktheid opvangen. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is dit uiteraard geen permanente oplossing.

2. De partner gaat meer werken

In sommige gevallen kan een partner meer gaan werken om een deel of soms zelfs de volledige inkomensachteruitgang op te vangen.

3. Verzekeren

Je kunt je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

4. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden

Als je beschikt over een goede spaarbuffer, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een langere wachttijd voordat de verzekering tot uitkering komt. Je betaalt dan een lagere premie.

Arbeidsongeschikt raken is op zichzelf al een heel akelige gebeurtenis. Nog vervelender is het wanneer er onzekerheid ontstaat over hoeveel inkomen je nog ontvangt. Wij helpen graag met het inzichtelijk maken van alle gevolgen in zo’n situatie. Dit biedt je overzicht en duidelijkheid, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken.” Financieel planner Hans Terlouw van Lansingerland.

Maak direct een afspraak met een adviseur van Van Bruggen Adviesgroep.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak