Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.
Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Conversie: een bijzondere verdeling

Letterlijk betekent conversie ‘omzetting’. Het is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Omzetting slaat op het feit dat bij deze verdeling, een deel van het ouderdomspensioen definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen van je ex-partner. Conversie is alleen mogelijk als beide (ex-)partners daarmee instemmen. Voel jij, of je partner, niets voor deze manier van verdelen? Dan is de standaardverdeling van toepassing.

Voor- en nadelen van conversie

Het grote voordeel van conversie is dat de band tussen jou en je ex-partner definitief verbroken wordt. Op pensioengebied zijn jullie niet meer afhankelijk van het leven van de ander. Een nadeel kan zijn dat degene die het pensioen heeft opgebouwd geen recht heeft op zijn volle ouderdomspensioen als zijn ex-partner overlijdt. Maar wat is het verschil tussen conversie en de standaardverdeling in de praktijk? We leggen het uit aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: de standaardverdeling van ouderdomspensioen

Na een huwelijk van achttien jaar, gaan Jan en Martha scheiden. Alleen Jan heeft tijdens dit huwelijk een pensioen opgebouwd. Bij de echtscheiding besluiten Jan en Martha te kiezen voor een standaardverdeling van het pensioen.

Wat dit inhoudt? Martha heeft bij deze standaardverdeling recht op de helft van het door Jan opgebouwde ouderdomspensioen. Hierbij geldt dat het alleen draait om het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Martha krijgt deze helft niet direct uitbetaald, maar pas als Jan met pensioen gaat. Dan krijgt Martha haar deel rechtstreeks door het pensioenfonds uitbetaald.

Als Jan voor zijn pensioendatum komt te overlijden, komt Martha’s recht op haar deel van het ouderdomspensioen ook te vervallen. Martha is voor haar uitkering dus afhankelijk van het leven van Jan. Als Martha komt te overlijden voorafgaand aan de pensioendatum van Jan, krijgt Jan weer recht op de volle 100% van zijn ouderdomspensioen.

Voorbeeld 2: conversie van pensioenrechten

Na een huwelijk van elf jaar gaan Maurice en Wendy scheiden. Tijdens dit huwelijk heeft alleen Maurice pensioen opgebouwd. Wendy geeft tijdens de echtscheiding aan dat zij, bij de verdeling van het ouderdomspensioen van Maurice, voor de daadwerkelijke uitbetaling van haar deel niet afhankelijk wil zijn van het leven van Maurice. Zij stelt conversie voor en Maurice gaat hiermee akkoord.

Door de conversie wordt de helft van het door Maurice tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen definitief omgezet (in vaktaal: geconverteerd) naar een eigen, zelfstandig ouderdomspensioen van Wendy. Dit deel komt geheel los te staan van de pensioenregeling van Maurice. Met andere woorden: Wendy krijgt bij deze verdeling ‘een eigen aanspraak op ouderdomspensioen’.

Als Maurice voorafgaand aan de pensioendatum komt te overlijden, heeft dit geen invloed op het ouderdomspensioen van Wendy. En als Wendy komt te overlijden, krijgt Maurice niet zijn volle 100% van het ouderdomspensioen weer terug.

Jouw persoonlijke situatie

Laat je goed adviseren als je een keuze moet maken over de verdeling van de pensioenrechten. Conversie is niet in alle gevallen de beste oplossing. Onze financieel adviseurs kijken naar jouw persoonlijke situatie en passen hun advies daarop aan.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak