Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

1. De WW-uitkering

Als je ontslagen wordt, kom je in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. De eerste drie maanden bedraagt deze uitkering – tot een bepaald maximum – 75% van je inkomen. Bovendien moet je minimaal 26 weken van de afgelopen 36 weken hebben gewerkt. Heb je de laatste vijf jaar minimaal vier jaar gewerkt? Dan kan de WW-uitkering verlengd worden. De uitkering is dan 70% van je inkomen, waarbij weer een maximum geldt.

Hoe lang krijg je een WW-uitkering?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. Voor de eerste tien gewerkte jaren voor 2016, geeft elk jaar recht op één maand WW-uitkering. Heb je meer jaren gewerkt? Dan geeft elk extra jaar recht op een halve maand WW-uitkering – de jaren vóór 2016 geven recht op een hele maand WW. Als de uitkering stopt en je hebt geen nieuwe baan gevonden, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van deze uitkering – en of je überhaupt in aanmerking komt – is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

2. Een transitievergoeding

Als je wordt ontslagen, krijg je een vergoeding van je werkgever: de transitievergoeding. Bij de eerste tien gewerkte jaren, bedraagt deze vergoeding voor elk jaar één derde van het maandsalaris. Werkte je langer bij deze opdrachtgever? Dan krijg je voor elk extra jaar een half maandsalaris. Omdat deze transitievergoeding wordt gezien als fiscaal inkomen uit een vroegere dienstbetrekking – net als het pensioen en de AOW – moet je over deze inkomsten dus belasting betalen.

Middeling van je inkomstenbelasting

Doordat de ontslagvergoeding in één keer met de inkomstenbelasting wordt belast, kan er sprake zijn van onevenredig veel betaalde inkomstenbelasting ten opzichte van andere jaren. In dat geval kun je aanspraak maken op middeling. Met middeling tel je je belastbaar inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op. Dit bedrag deel je door drie. Over dit nieuwe, gemiddelde inkomen per jaar, wordt de belasting berekend. Is dit verschil groot genoeg? Dan kun je middeling aanvragen bij de Belastingdienst.

Kunnen wij je helpen?

Krijg je een transitievergoeding? Dan kunnen wij je misschien wel helpen met de volgende zaken:

  • De fiscale gevolgen van transitievergoeding verschillen van persoon tot persoon: ze zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wij helpen je bij het goed in zicht brengen van de fiscale gevolgen van de transitievergoeding.
  • Door je transitievergoeding te (laten) beheren, kun je maandelijks een bepaalde aanvulling halen uit de vergoeding. Wij adviseren je hoe je dit goed kunt doen – en vertellen je hoeveel aanvulling je kunt verwachten. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de gerealiseerde rendementen op dit vermogen én of je wel of niet wilt interen op het vermogen.
  • De transitievergoeding heeft gevolgen voor je pensioen, doordat je geen pensioen meer opbouwt. We geven je inzicht in deze gevolgen.

3. Het betalen van de vaste lasten

Of je nu wel of geen baan hebt: je vaste lasten gaan gewoon door. Dat betekent dat je een inkomensterugslag vooral moet opvangen met variabele uitgaven en je maandelijkse spaarbedrag. Soms kan je partner extra werken om een deel van het weggevallen inkomen op te vangen.

Buffer opbouwen met spaargeld

Ons advies: bouw áltijd een goede spaarbuffer op. Op deze manier kun je een periode van lagere inkomsten overbruggen – bijvoorbeeld bij werkloosheid.

Betalingsregelingen treffen?

Duurt het toch langer voor je een nieuwe baan hebt dan verwacht? En dreig je daardoor in betalingsproblemen te komen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen! We helpen je graag. Zo kunnen we de geldverstrekker benaderen om te kijken of er een tijdelijke regeling getroffen kan worden.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak