Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

De vormen van nabestaandenregelingen

Maar welke vormen van nabestaandenregelingen zijn er? We kunnen er vier noemen:

  • Een levensverzekering
  • Een werkgeversregeling
  • Een pensioenregeling
  • De algemene nabestaandenwet (ANW)

We leggen ze voor je uit.

Levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering

Er zijn twee verschillende soorten levensverzekeringen: een pure overlijdensrisicoverzekering of een gemengde levensverzekering. De gemengde levensverzekering is bijvoorbeeld een spaar- of beleggingsverzekering, die een bepaald bedrag uitkeert bij overlijden – of aan het einde van de looptijd. Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. Je sluit een overlijdensrisicoverzekering meestal af voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 30 jaar (gelijk aan de looptijd van de meeste hypotheken).

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Je hebt een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering die een vast bedrag uitkeert bij overlijden. Bij een annuïtair of lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden jaarlijks. Heb je een annuïteiten- of lineaire hypotheek dan sluit deze verzekering hierop aan, omdat de dekking elk jaar lager mag worden - gezien ook de hypotheek elk jaar kleiner wordt.

Werkgeversregeling

Je werkgever kan in de arbeidsvoorwaarden een regeling opnemen voor het geval dat je komt te overlijden. Overigens is dit vaak een zeer beperkte bijdrage - als de werkgever überhaupt al iets heeft geregeld. Wettelijk hebben nabestaanden recht op een uitkering ter grootte van één maand loon, maar is sommige CAO’s is geregeld dat dit drie maanden is.

Pensioenregeling

In het pensioen is, naast het pensioen als je in leven bent, vaak iets geregeld voor het geval dat je komt te overlijden. Dit wordt geregeld in het nabestaandenpensioen.

De Algemene Nabestaandenwet (ANW)

De overheid kent eveneens een nabestaandenregeling: de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze regeling is over het algemeen wel heel sober. Het is bovendien maar de vraag of je nabestaande(n) daarvoor in aanmerking komt. Aan de hand van www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een eerste inzicht in de bestaande nabestaandenpensioenen inzien.

Compagnonverzekering

Een achterblijvende partner kan ook een zakenpartner zijn. Een ondernemer kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waarbij de zakenpartner begunstigde is. Vaak wordt deze verzekering op elkaars leven (zakenpartners) afgesloten. Hierdoor heeft de achterblijvende zakenpartner vermogen achter de hand om het aandeel van de wettelijke erfgenamen af te kopen en de onderneming voort te zetten. We noemen deze overlijdensrisicoverzekering een compagnonverzekering.

Uitvaartverzekering

Tot slot kan een uitvaartverzekering onderdeel zijn van een financieel plan. Deze verzekering wordt afgesloten om de kosten van een uitvaart te kunnen dekken.

Overzicht met een financieel plan

Een financieel plan is een goed middel om inzicht te krijgen in de financiële positie van je nabestaanden, in het geval dat je overlijdt. Daarbij laten we zien welke uitkeringen, zoals bijvoorbeeld Anw-uitkering en nabestaandenpensioen je kunt verwachten. Ook laten we zien hoe je uitgaven wijzigen, bijvoorbeeld als je een verpande overlijdensrisicoverzekering hebt, waarmee een deel van de hypotheek wordt afgelost.

Verder kijken wij wat je in je testament hebt bepaald. In je testament staat wie welk vermogen zal vererven. Dat bepaalt weer de gevolgen voor de erfbelasting.

Meer informatie?

De financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep staan voor je klaar. We kijken graag met je mee.

Maak direct een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak