FAQ's Financieel advies

Wat kost een financieel adviseur?

Er zijn verschillende vormen van financieel advies en daarbij komt dat iedere situatie uniek is. Hierdoor is het moeilijk om op voorhand te zeggen wat financieel advies voor uw situatie kost.

Hoe maak ik een financieel plan / waar let ik op bij het maken van een financieel plan?

Financieel plan maken begint met uw persoonlijke situatie.

Wat betekent scheiden van tafel en bed en wat zijn de financiële gevolgen?

Tegenwoordig kiezen mensen ervoor om te scheiden van tafel en bed uit geloofsovertuiging. Of om meer praktische redenen: als de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of als samenwonen gewoonweg niet meer gaat.

Kan ik scheiden als ik geen eigen geld heb?

Heeft u altijd fulltime de zorg over de kinderen gedragen en daarom niet gewerkt of geen inkomsten gehad? Bent u uw baan verloren en heeft u om deze reden in moeten teren op uw spaargelden? Dan kunt u waarschijnlijk uw scheiding niet of moeilijk betalen.

Wat betekent duurzaam scheiden?

U bent duurzaam gescheiden als u niet meer met uw partner samenwoont en ook niet de intentie hebt om weer te gaan samenwonen, maar formeel bent u niet van elkaar gescheiden.

Wat is bijzonder partnerpensioen?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, ontstaat er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk of (niet) geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Wat gebeurt er met het pensioen van mijn echtgenoot na diens overlijden?

De meeste pensioenregelingen kennen het zogenaamde partnerpensioen of nabestaandenpensioen. Dit pensioen is bedoeld voor uw partner als u komt te overlijden.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij een scheiding?

Bij een echtscheiding hebben u en uw ex-partner allebei recht op een deel van elkaars pensioen. Het gaat hierbij om het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat is het verschil tussen conversie en verevening van pensioen bij een scheiding?

Onze adviseur legt aan de hand van voorbeelden uit wat het verschil is tussen conversie en verevening van pensioen bij een scheiding.

Kan ik doorwerken na mijn pensioen en wat zijn de financiële gevolgen?

Als uw werkgever dat toestaat of als u elders wel verder kunt werken dan mag u gewoon door blijven werken tot na uw officiële AOW-leeftijd.  Als u gewoon door blijft werken, heeft dit geen invloed op de hoogte van uw AOW. U kunt uw AOW ook niet later in laten gaan.

Hoe beëindig ik een geregistreerd partnerschap?

Hoe u een geregistreerd partnerschap beëindigt hangt af van uw situatie: heeft u kinderen met uw partner of niet? Onze adviseur licht beide situaties toe.