Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Notariskosten

Gemiddeld rekent een notaris ongeveer € 1000 voor het opmaken van de eigendomsakte én de hypotheekakte. Het inschakelen van een notaris voor het passeren van een hypotheek is wettelijk verplicht bij de koop of verkoop van een woning. Het passeren van een hypotheek houdt in dat verkoper en koper samenkomen om de transport- en eventueel ook de hypotheekakte te ondertekenen in het bijzijn van de notaris. De notaris is namelijk als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. De notaris is hierbij de onafhankelijke partij aan tafel. Hij heeft een voorlichtende functie en treedt op als bemiddelaar bij geschillen. Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. De koper is namelijk ook de partij die de notaris betaalt.

Bij nieuwbouwprojecten is vaak sprake van een projectnotaris. De verkopende partij kiest én betaalt in dat geval de notaris. Deze huizen worden ook vrij op naam geleverd en niet met kosten koper.

Sinds enkele jaren zijn de notaristarieven vrij in Nederland. Vraag daarom bij meerdere notarissen een offerte op. Bespreek met een notaris welke werkzaamheden hij voor u kan verrichten en hoeveel dat gaat kosten. Vraag wel van tevoren of aan een dergelijk gesprek kosten verbonden zijn. Het eerste gesprek is bijna altijd kosteloos.

De notaris verricht de volgende werkzaamheden rond de overdracht van een woning:

  • Opvragen van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Controleren van de identiteit van alle personen die bij de (ver)koop betrokken zijn.
  • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop. Bijvoorbeeld bij een faillissement, bewindvoering, echtscheiding of curatele kunnen er bijzondere voorwaarden rondom de verkoop opgesteld zijn.
  • Onderzoeken bij het Kadaster of er hypothecaire inschrijvingen of beslagen op de woning rusten.
  • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden.
  • Controleren of de waarborgsom betaald is, dan wel of bankgarantie gesteld is.
  • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening.
  • Opvragen hypotheekgelden bij de geldverstrekkers.

Op de website van de KNB (Koninklijke Notariële Beroeporganisatie) staat meer informatie over de werkzaamheden van de notaris. Let er bij de kosten op of de tarieven inclusief of exclusief de inschrijvingskosten van het Kadaster zijn, in- of exclusief btw. Let ook goed op de registratierechten en recherchekosten. U bent niet verplicht om de akten te laten passeren in uw (nieuwe) woonplaats. Het is bij bestaande woningen altijd de koper die de notariskeuze bepaalt, niet de verkoper. Hier geldt het aloude gezegde 'wie betaalt, bepaalt'.