Kom je als ondernemer of zzp’er ook in aanmerking voor een hypotheek met NHG?

Als ondernemer of zzp’er kom je ook in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Net als voor mensen in loondienst geldt er een maximale kostengrens van € 265.000 (2018). Dat betekent dat de woning en hypotheek maximaal € 265.000 mag zijn. Als je energiebesparende maatregelen doorvoert mag de hypotheek onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden tot € 280.900.

NHG kent twee manieren om het inkomen voor ondernemers te bepalen: een standaardregeling en een regeling speciaal voor startende ondernemers, die minimaal 12 maanden actief zijn als ondernemer.

De standaardregeling

Bij de standaardregeling geldt dat je met dezelfde bedrijfsactiviteiten minimaal de laatste drie kalenderjaren aaneengesloten inkomen moet hebben gehad uit je zelfstandig beroep of bedrijf. Als toetsinkomen wordt gerekend met de gemiddelde nettowinst van de afgelopen drie kalenderjaren. Als de nettowinst in het laatste jaar lager was dan dit gemiddelde dan wordt met deze lagere netto winst uit het laatste jaar gerekend.

Bij een directeur-grootaandeelhouder wordt in plaats van de nettowinst uitgegaan van het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid. Ook hier geldt als maximum het bedrag uit het laatste kalenderjaar.

Als op 1 juli de gegevens van het afgelopen kalenderjaar nog niet beschikbaar zijn, dan wordt uitgegaan van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het afgelopen jaar.

De regeling voor startende ondernemers

Sinds kort kent NHG een speciale regeling voor startende ondernemers. Voor ondernemers die minimaal 12 maanden actief zijn als ondernemer kan een zogenaamde Inkomensverklaring opgesteld worden. Deze Inkomensverklaring moet opgeteld worden door één van de door NHG goedgekeurde bedrijven.

Deze experts stellen een toetsinkomen vast op basis van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie kalenderjaren. Bij startende ondernemers mag dit dus een combinatie zijn van inkomen uit onderneming en inkomen toen je nog werkzaam was in loondienst. Als maximum voor het toetsinkomen wordt de laagste genomen van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaar en het inkomen in het laatste jaar. Ook wordt er gekeken naar het lopende boekjaar. Het inkomen in het lopende boekjaar moet in lijn zijn met het gemiddelde.

Naast het toetsinkomen worden in de Inkomensverklaring andere financiële kerncijfers opgenomen, zoals omzet, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

Maak een afspraak

Ik heb een vraag...

Heb je een vraag? Dan kan je deze stellen via dit formulier. Wij staan graag voor je klaar!

Aanhef: is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.Vul een geldig nummer in.

E-mail: is niet ingevuld.

Mijn vraag: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.