Geef jij voorkeur aan advies op de vestiging of op afstand? De keuze is aan jou. Lees meer.

1. Versneld naar twee belastingschijven

Dit jaar gaan we van drie naar twee belastingschijven en gaan voor de meeste mensen de tarieven omlaag naar:
• 37,35% voor een belastbaar inkomen tot en met € 68.507,-
• 49,50% voor het belastbaar inkomen boven de € 68.507,-

In combinatie met de wijzigingen in de heffingskortingen gaan de meeste mensen er op vooruit. Door de verlaging van het belastingtarief krijgen de midden- en lagere inkomens iets minder hypotheekrenteaftrek (37,35% in plaats van 38,1%). Dit scheelt veelal slechts een paar euro per maand.

2. Hypotheekrenteaftrek hoge inkomens omlaag

Vorig jaar was al aangekondigd dat de maximale hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens met 3% omlaag gaat (in plaats van de huidige 0,5%). Dat betekent dat in 2020 de maximale hypotheekrenteaftrek nog maar 46% zal zijn (tegenover 49% nu).

Voorbeeld:
Iemand met een hoog inkomen, een hypotheek van € 400.000,- en een rente van 3%, betaalt € 12.000,- rente per jaar. In 2020 gaat de netto maandlast met € 30,- omhoog. Afhankelijk van de exacte hoogte van het inkomen wordt dit (voor een deel) gecompenseerd door de verlaging van de belastingtarieven.

3. Eigenwoningforfait omlaag van 0,65% naar 0,60% 

Zoals we eerder al schreven gaat het eigenwoningforfait percentage omlaag van 0,65% naar 0,60%.

4. Wijzigingen NHG 

Elk jaar voert NHG aan het begin van het jaar een aantal wijzigingen door. Die wijzigingen zijn vooral van belang als je een andere woning wilt kopen en de vraag is of je dan in aanmerking komt voor NHG. Maar ook als je je hypotheek wilt oversluiten naar een hypotheek met NHG, zijn er een paar belangrijke wijzigingen in 2020. En heb je een bestaande hypotheek met NHG? Dan vervalt de verplichting om een overlijdensrisicoverzekering te hebben.

We lichten de belangrijkste NHG wijzigingen iets verder toe.

• Maximale NHG-hypotheek omhoog

De maximale waarde van de woning om in aanmerking te komen voor NHG stijgt van € 290.000,- in 2019 naar € 310.000,- in 2020. Is er sprake van energiebesparende maatregelen, dan is de maximale hypotheek € 328.600,-.

• Oversluiten hypotheek

Als je een hypotheek zonder NHG gaat oversluiten naar een hypotheek mét NHG dan mag de woningwaarde maximaal €310.000,- zijn. Dit is een inperking ten opzichte van de huidige regels. Tot nu toe gold namelijk de regel dat de hypotheek maximaal € 310.000,- mocht zijn, en de waarde van de woning wel hoger mocht zijn. Uitzondering op deze regel is als je nu al een hypotheek hebt mét NHG die hoger is dan € 310.000,-. De nieuwe geldverstrekker moet hier dan wel mee akkoord gaan.

• Kosten NHG omlaag

De eenmalige premie voor NHG daalt van 0,9% naar 0,7% over het hypotheekbedrag. Dit betekent dat er maximaal € 2.170,- aan kosten wordt gerekend en voor een hypotheek met meefinancieren van energiebesparende maatregelen maximaal € 2.300,20.

• Kosten NHG bij oversluiten omlaag

De kosten van oversluiten worden lager: bij oversluiten naar een andere geldverstrekker betaal je alleen NHG-kosten over het deel van de hypotheek dat je extra leent, als de huidige hypotheek ook een NHG-hypotheek is.
Sluit je een hypotheek over en betaal je de oversluitkosten uit spaargeld? Dan blijft het hypotheekbedrag gelijk en betaal je dus helemaal geen NHG kosten. Financier je de oversluitkosten mee, dan betaal je alleen 0,7% over het bedrag dat je extra leent.

• Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht

Voor nieuwe klanten gold al dat een overlijdensrisicoverzekering vanuit NHG niet meer verplicht is. Wel kan het zijn dat je geldverstrekker dit als eis stelt. Voor bestaande klanten met een NHG-hypotheek geldt vanaf 2020 dat zij ook niet langer een eerder afgesloten overlijdensrisicoverzekering aan hoeven te houden. Tenminste niet vanuit NHG, maar misschien stelt de geldverstrekker dat nog wel als eis.

Hoewel de verplichting vervalt, is het in veel gevallen wel raadzaam om een overlijdensrisicoverzekering aan te houden. Want als jij of je partner overlijdt, valt er meestal een inkomen weg, waardoor de betaalbaarheid van de hypotheeklasten en overige lasten zwaar onder druk kan komen te staan.

Wil je jouw overlijdensrisicoverzekering beëindigen of wil je weten of die nog goed past bij je huidige situatie? Neem dan contact op met je financieel adviseur, zodat die voor je kan uitzoeken of de verzekering beëindigd kan worden en inzichtelijk kan maken wat de mogelijke gevolgen zijn.

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak

Afspraak maken?

Ga in gesprek met een van onze financieel adviseurs.

Maak een afspraak