Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.
  • Michiel Meijer
  • Algemeen Directeur

Michiel Meijer

Mijn naam is Michiel Meijer (50 jaar), algemeen directeur bij Van Bruggen Adviesgroep en de Nederland Hypotheek Groep. Na mijn studie rechten ben ik nu ruim 20 jaar werkzaam in het ‘financieel advies vak’. Naast onder meer gewerkt te hebben bij ING, ABN AMRO en de Hypotheker ben ik sinds 2018 werkzaam bij van Bruggen Adviesgroep. Het helpen van consumenten bij het realiseren van hun (woon) wensen is mijn lust en mijn leven. Naast diverse marketing opleidingen (NIMA B en C en online marketing) beschik ik ook over diverse financieel inhoudelijke opleidingen (WFT’s) en ben ik Financieel Planner (FFP).

Als directeur heb ik regelmatig contact met diverse landelijke consumentenmedia zoals het AD.

- Leencapaciteit huizenkopers onder druk door almaar stijgende hypotheekrente
- Laat ouderen vaker hun huis verzilveren met opeethypotheek
- Dit zijn de gevolgen op de woningmarkt bij de afschaffing van de 'jubelton'

Maar ook met verschillende vakmedia zoals InFinance, VVP online, Kop-Munt en AMweb. Ook maak ik met enkele branchegenoten de podcast ‘De Hypotheken’.

Meer publicaties van Michiel Meijer

03 mei 2022

Overwaarde gebruiken voor pensioenaanvulling

De overwaarde op woningen is de afgelopen jaren fors gestegen. Wie eerder wil stoppen met werken of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wat extra geld te besteden wil hebben, kan een deel van die overwaarde te gelde maken. Je moet daar wel goed bij bedenken dat als je dat geld vervolgens hebt uitgegeven, er wel een hypotheekschuld resteert, waarover je in ieder geval rente moet betalen. Overwaarde gebruiken voor pensioenaanvulling De overwaarde van mensen rond de AOW-leeftijd is fors gestegen. Vooral dankzij de gestegen huizenprijzen. Maar we zien nog een belangrijk verschil met jongere generaties; hun gemiddelde hypotheek ligt een behoorlijk stuk lager. Dat heeft twee verschillende redenen. In de eerste plaats woont de oudere generatie al langer in hun huidige woning, waardoor de gemiddelde prijs waarvoor zij de woning gekocht hebben, lager ligt. Want hoe langer terug in de tijd, hoe lager de aankoopprijs. En dus was er ook een kleinere hypotheek nodig. Daarnaast heeft de oudere generatie ook langer de tijd gehad om af te lossen op de hypotheek. De gemiddelde 65- tot 75-jarige met een koopwoning heeft nog een hypotheek van iets minder dan € 90.000,-, terwijl dat voor dertigers en begin veertigers nog meer dan twee ton is.  De gemiddelde overwaarde van 55- tot 75-jarigen ligt net onder de twee-en-halve ton (gebaseerd op de laatst bekende cijfers van het CBS uit 2020; waarbij we dus weten dat de gemiddelde huizenprijzen en overwaardes alleen maar verder zijn gestegen).  Overwaarde in een woning geeft een fijn gevoel, maar is alleen slechts een papieren rijkdom. Wie minder wil gaan werken of zelfs eerder wil stoppen met werken, kan de overwaarde gebruiken om de lagere inkomsten tot het moment van het bereiken van de AOW- (pensioen) gerechtigde leeftijd te overbruggen. Een andere mogelijkheid is om de overwaarde te gebruiken om een eventueel pensioeninkomen een stukje aan te vullen. We laten het zien aan de hand van drie voorbeelden. Minder werken Zou je graag een dag minder willen werken en ga je bijvoorbeeld van vijf naar vier dagen, dan lever je bruto 20% salaris in. Netto is dat vaak wat minder. Je inkomsten worden dus lager, maar het is ook zaak om naar je uitgaven te kijken, omdat die misschien ook wel iets omhooggaan als je wat meer vrije tijd hebt (als je nu nog een bedrag per maand weet te sparen zonder concreet doel, heb je een kleiner bedrag nodig om maandelijks te overbruggen als je minder gaat werken). Stel je hebt berekend dat je € 500,- per maand extra nodig hebt om eerder te stoppen met werken; dat is op jaarbasis € 6.000,-. Als je vijf jaar eerder wilt stoppen met werken, heb je dus als aanvullingsbedrag in die periode € 30.000,- nodig. Als je een aflossingsvrije hypotheek afsluit en je doet dat bijvoorbeeld tegen een rente van 3%, dan betaal je daar maandelijks € 75,- extra voor. Wil je echt € 500,- meer te besteden hebben per maand, dan moet je een iets hogere hypotheek nemen van € 34.500,-. Je zet vervolgens dit geld op een spaarrekening en boekt daar maandelijks € 575,- van over naar je betaalrekening.  Kan iedereen zomaar die € 34.500,- extra lenen? Nee, want de geldverstrekker moet wel akkoord gaan. Die kijkt onder andere naar het inkomen. Is dat nu en in de toekomst voldoende om de hypotheeklasten van te kunnen betalen? Dus er wordt ook gekeken of het toekomstige pensioeninkomen voldoende is om de eventuele huidige en de nieuwe hypotheek te kunnen betalen. Daarnaast wordt gekeken of de aflossingsvrije hypotheek niet meer is dan 50% van de waarde van de woning, waarbij ook een eventuele bestaande aflossingsvrije hypotheek meegerekend wordt.  Tot slot moet je je goed realiseren dat ook na die vijf jaar overbrugging die extra hypotheek gewoon doorloopt, waarvoor dus ook de rentelast blijft gelden. Maar daardoor heb je wel voor jezelf vijf jaar lang meer vrije tijd gekocht. Eerder stoppen met werken Als je mensen vraagt of ze tot hun AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken, dan zeggen de meeste mensen van niet. Bijzonder daarbij is dat jongere mensen dat vaker zeggen dan bijvoorbeeld 50’ers en 60’ers. Blijkbaar realiseren die laatsten zich al meer dat als je eerder wilt stoppen met werken, een overbrugging behoorlijk in de papieren gaat lopen. Stel je hebt nu een inkomen van € 50.000,- per jaar en je wilt drie jaar eerder stoppen met werken.  Dan moet je toch al snel € 36.000,- per jaar overbruggen (bij benadering je netto jaarlijkse inkomen). Dat is dus € 108.000,- in totaal. Als je ook de extra maandelijks te betalen rente uit dit potje wilt betalen, dan heb je een aflossingsvrije hypotheek van ongeveer € 120.000,- nodig. De maandelijkse extra rentelast is dan € 300,-.  Heb je nog een bestaande hypotheek waar je tot nu toe nog hypotheekrenteaftrek op had, dan is het goed om je te realiseren dat die wegvalt (als je geen inkomen meer hebt). Er zijn mogelijk meer fiscale gevolgen, zoals het wegvallen van de arbeidskorting (heffingskorting). Ook bouw je minder pensioen op, omdat de pensioenbijdrage via je werkgever vervalt. Pensioenaanvulling vanaf AOW-gerechtigde leeftijd Als je bij het bereiken van je AOW-gerechtigde leeftijd een extra stukje inkomen per maand te besteden wilt hebben, dan zul je eerst een inschatting moeten maken voor hoe lang je die pensioenaanvulling wilt hebben. Dat heeft er ook mee te maken waar je in de toekomst nog extra geld voor nodig denkt te hebben.  Stel je wilt tien jaar lang maandelijks € 500,- extra te besteden hebben van je 67e tot je 77e , dan heb je als aanvullingsbedrag € 60.000,- nodig. Maar als je ook de rente mee wilt financieren en niet alleen de tien jaar van de inkomensaanvulling, en ook van bijvoorbeeld je 77e tot 87e , dan heb je een totale hypotheek nodig van ongeveer € 150.000.-. Dan gaan we er vanuit dat in de huidige situatie geldt dat je geen rente krijgt op je spaarrekening.  Een geldverstrekker toetst dus of het inkomen en de waarde van de woning voldoende is. Als het inkomen niet voldoende is, dan is in sommige gevallen nog wel een speciale hypotheek mogelijk, de zogenaamde opeethypotheek. Bij deze hypotheek ontvang je een periodieke maandelijkse aanvulling en wordt de hypotheekrente bij de schuld bijgeschreven. Er zijn slechts een beperkt aantal geldverstrekkers die deze hypotheekvorm kennen.  In alle drie de beschreven voorbeelden, moet je goed realiseren dat je je overwaarde gaat opeten. Daarvoor heb je nu meer te besteden, maar uiteindelijk blijft er dus voor de nabestaanden minder vermogen over op het moment dat je komt te overlijden.  Stijgende rente ongunstig De hiervoor beschreven mogelijkheden hebben wel te lijden onder de stijgende rente. Het maakt natuurlijk veel uit of je nu 2%, 3% of een misschien nog hoger rentepercentage moet betalen over je extra aflossingsvrije hypotheek. Als je de rentelasten mee wilt financieren, heb je een steeds hoger bedrag aan extra hypotheek nodig. Wil je meer weten over overwaarde en hoe je dit kunt inzetten? Download de gratis whitepaper. 
02 mei 2022

PERSBERICHT - Consument op woningmarkt nog minder keus?

APELDOORN, 28 april 2022 – Van Bruggen Adviesgroep signaleert dat hypotheekverstrekkers door toedoen van toezichthoudende instanties steeds vaker moeten terugvallen op standaardisatie van het proces. De franchiseketen vreest dat door standaardisering, het schrappen van hypotheekproducten en vereenvoudiging van acceptatiecriteria de behoefte van veel consumenten nóg verder onder druk komt te staan. “De woonbehoefte van de Nederlander staat al jaren flink onder druk. Uiteraard moeten we verantwoord hypotheken blijven verstrekken maar ik vind het jammer dat veel partijen zich nu door de waan laten meeslepen”, vertelt Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep.  “De ratio zou moeten overheersen. Wat er nu namelijk gebeurt is dat bepaalde partijen de beperkte keuze van de consument en het leveren van maatwerk juist nóg weer verder onder druk zetten.” Volgens Van Bruggen Adviesgroep is er juist door de toename van aanvragen door oplopende rentes, de onzekerheid voor consumenten en de voorzichtig stabiliserende huizenprijzen behoefte aan maatwerk en een individuele benadering van de consument. “De spelregels binnen het woondomein moeten veel duidelijker worden en kaders scheppen om in te spelen op individuele klant situaties, zodat hypotheekverstrekkers op voorhand weten wat ze wel en niet kunnen en mogen aanbieden”, vertelt Meijer. De angst dat innovatie en maatwerk altijd meteen leiden tot sancties of terugroep-acties moet volgens hem verdwijnen. Omarmen in plaats van afstoten De franchiseketen vindt dat de consument nu vooral gebaat is bij duidelijkheid. Alle partijen die actief zijn op de Nederlandse woningmarkt zouden er volgens Van Bruggen Adviesgroep goed aan doen om de banden nóg meer aan te halen. Meijer hoopt dat de drie partijen (toezichthouders, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs), die volgens hem van cruciaal belang zijn in het bedienen van de Nederlandse consument op het woondomein, veel intensiever gaan samenwerken: “Toezichthouders, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs moeten juist nu met elkaar in gesprek met als doel verantwoord te blijven financieren ondanks de verhitte omstandigheden waarin zij momenteel moeten opereren.” Aanleiding voor Van Bruggen Adviesgroep om te waarschuwen, is het besluit van de Rabobank om, na gesprekken met de AFM, zijn maatwerk acceptatie per 1 april stop te zetten. Meijer vreest voor een sneeuwbaleffect: “De kans is groot dat veel meer geldverstrekkers hun maatwerk zullen terugschroeven of stopzetten. De AFM poogt hiermee klanten te beschermen voor overkreditering, maar in feite betekent het dat er niet meer naar het individu gekeken wordt. Financiering moet verantwoord zijn maar mijn angst is dat iedere persoon met een financieringsvraagstuk straks over één kam wordt geschoren en dat vind ik niet terecht.” Over Van Bruggen Adviesgroep    Als landelijke organisatie met onafhankelijke, financieel adviseurs heeft Van Bruggen Adviesgroep een duidelijk hoofddoel: dé meest klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij alle life-events altijd het verschil kunnen maken voor de klant. Naast financieel advies biedt zij ook makelaarsdiensten, zodat de klant op één adres terecht kan voor alle zaken rond de koop of verkoop van een huis.   
20 december 2021

PERSBERICHT - Tweede hypotheek 50-plusser veel vaker aflossingsvrij dan bij 50-minner

● 45 procent van de vijftigplussers kiest bij tweede hypotheek voor aflossingsvrij● Grotere overwaarde in het voordeel van vijftigplusser● Lagere maandlasten belangrijker dan vergroting overwaarde door periodieke aflossing● Aandeel aflossingsvrij bij vijftigplusser groter door overgangsregeling APELDOORN, 20 december 2021 – Van Bruggen Adviesgroep merkt op dat vijftigplussers veel vaker bij een tweede hypotheek voor een aflossingsvrije hypotheek kiezen dan mensen die jonger dan vijftig zijn. Uit cijfers van HDN blijkt dat slechts zeventien procent van de vijftigminners voor deze vorm kiest terwijl dat percentage bij vijftigplussers bijna op de helft ligt. Vanaf zestigplus kiest zelfs 62 procent bij een nieuwe voor een aflossingsvrije hypotheek. Het aandeel aflossingsvrije hypotheken bij een tweede hypotheek is bij vijftig- en zestigplussers de afgelopen jaren gestaag gestegen, van respectievelijk 26 naar 33 procent en van 48 naar 62 procent. Het verschil met vijftigminners is groot. Volgens Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep, komt dit door verschillen in uitgangspunten. “De 50-plusser heeft gemiddeld meer overwaarde in het huis zitten en benut deze vaker voor consumptieve doeleinden of een schenking aan kinderen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde restant hypotheekschuld steeds lager is bij een hogere leeftijdsklasse. Er is daardoor veel meer ruimte om op een verantwoorde wijze een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten.” Bovendien kiest zeker de zestigplusser graag voor een in de toekomst betaalbare maandlast. Meijer: “De lasten zijn laag bij een aflossingsvrije hypotheek. En door de rente lang vast te zetten, is er ook lang zekerheid over deze lage maandlasten. Dit is wenselijk voor wanneer het pensioeninkomen lager is. Zelfs bij een verbouwing wordt daarom regelmatig voor een aflossingsvrije hypotheek gekozen, ondanks dat de hypotheekrente dan niet meer aftrekbaar is. De voorkeur voor meer aflossingsvrij is prima verklaarbaar op die leeftijd.” “Voor een 50-minner met een veel langere horizon, waarbij de kans bestaat dat hij in de toekomst naar een duurdere woning wil verhuizen, is het vaak veel verstandiger om te kiezen voor een hypotheek met aflossing. Dit omdat je dan meer overwaarde opbouwt, waardoor je in de toekomst ook bij een duurdere woning een betaalbare hypotheek overhoudt”, vult Meijer aan. Aandeel aflossingsvrije hypotheek door overgangsregeling groter bij vijftigplusser. Onderzoeksresultaten laten verder zien dat het aflossingsvrije deel bij vijftigplussers ook groter is bij oversluitingen en doorstromers. Meijer: “Dit is logisch omdat vijftigplussers in grotere mate gebruik kunnen maken van de overgangsregels. Per januari 2013 geldt dat de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar is voor aflossende hypotheken. Maar wie voor die tijd al een hypotheek had, wat voor veel vijftigplussers geldt, mag zijn aflossingsvrije hypotheek gewoon voortzetten en zelfs oversluiten met behoud van de hypotheekrentearek.” Toch blijkt uit cijfers dat ook onder vijftigminners de aflossingsvrije hypotheek aan populariteit heeft gewonnen. Dat geldt niet alleen voor tweede hypotheken maar ook voor oversluiten en doorstromen. Bij doorstromen kiest 39 procent van de vijftigminners voor een aflossingsvrije hypotheek, terwijl dit bij oversluiten geldt voor 44 procent van hen. De reden is van vergelijkbare aard. “Ook een deel van de vijftigminners heeft inmiddels een behoorlijke overwaarde opgebouwd. Het is zeer waarschijnlijk dat dit vooral op gaat voor de veertigers”, besluit Meijer. Over Van Bruggen Adviesgroep Als landelijke organisatie met onafhankelijke, financieel adviseurs heeft Van Bruggen Adviesgroep een duidelijk hoofddoel: dé meest klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij alle life-events altijd het verschil kunnen maken voor de klant. Naast financieel advies biedt zij ook makelaarsdiensten, zodat de klant op één adres terecht kan voor alle zaken rond de koop of verkoop van een huis.
08 november 2021

PERSBERICHT - Hypotheekadviesketens lanceren gezamenlijk de Advieswijzer

Best, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Apeldoorn, 8 november 2021 – De vier grootste onafhankelijke hypotheekadviesketens van Nederland - Hypotheek Visie, De Hypotheekshop, De Hypotheker en Van Bruggen Adviesgroep - lanceren in samenwerking met de OvFD vandaag de Advieswijzer. Bij het afsluiten van een hypotheek kan het voor een consument een groot verschil maken op welke wijze het productaanbod aangeboden wordt. Advieswijzer geeft met behulp van drie iconen in één oogopslag inzicht over de totstandkoming van het productaanbod bij het afsluiten van een hypotheek: krijgt de consument persoonlijk advies over het gekozen product, vergelijkt de financiële dienstverlener producten en aanbieders en is de dienstverlener ongebonden. Waarom de Advieswijzer Onafhankelijk advies is voor veel consumenten geen helder begrip. Met de Advieswijzer willen de adviesketens consumenten duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen onafhankelijk advies en een niet onafhankelijk advies. Sinds 2013, met de ingang van het provisieverbod, ontvangt iedere consument voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek met een hypotheekadviseur het dienstverleningsdocument (DVD). Uit de evaluatie in 2018 van het provisieverbod door het Ministerie van Financiën blijkt dat de inhoud van het DVD onvoldoende transparantie biedt in het productaanbod en het de consument onvoldoende helpt bij het maken van keuzes. Een nieuwe DVD is in de maak, maar de vier grote onafhankelijke hypotheekadviesketens willen het voor de consument nu al zo helder mogelijk maken. Transparantie en duidelijkheid voor consument De Advieswijzer biedt met behulp van drie iconen gemakkelijk inzicht in de totstandkoming van het productaanbod. De drie iconen staan voor persoonlijk advies, uitgebreide vergelijking en ongebonden advies. Het laat zien of de consument advies ontvangt dat is afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen, of er een uitgebreide vergelijking van producten en aanbieders plaatsvindt en of de gekozen dienstverlener ongebonden is. De Advieswijzer Op de overkoepelende website (www.advies-wijzer.nl) staan de iconen met een extra toelichting waarom persoonlijk advies, een (uitgebreide) vergelijking en een ongebonden dienstverlener zo belangrijk is. De vier onafhankelijke adviesketens zullen de iconen met uitleg ook op hun eigen website en in andere communicatiemiddelen gaan gebruiken. De informatie en iconen helpt de consument een bewustere keuze te maken op welke wijze het productaanbod aangeboden wordt.
24 augustus 2021

PERSBERICHT- Huizenkopers staren zich blind op lage maandlasten

APELDOORN, 24 augustus 2021–Van Bruggen Adviesgroep signaleert dat de aflossingsvrije hypotheek aan een opmars bezig is onder vijftigplussers. Het aandeel aflossingsvrije hypotheken onder vijftigplussers was in 2017 nog 48 procent. Inmiddels ligt dat op 55 procent. De adviesketen waarschuwt echter dat de motivatie van oudere huizenkopers om lage maandlasten te hebben vaak niet gunstig is. Die korte termijn-focus is op de lange termijn financieel verre van aantrekkelijk.

23 juni 2021

Persbericht - Vakantiehuis als belegging niet altijd goed plan

Met de aanschaf van één vakantiewoning zitten alle eieren in één mand APELDOORN, 23 juni 2021- Van Bruggen Adviesgroep maakt zich zorgen over mensen die voornemens zijn te beleggen in een vakantiewoning of recreatiewoning. De financieel dienstverlener waarschuwt voornamelijk de consumenten die overwegen een extra huis aan te schaffen om er snel rijk van te worden en zich blindstaren op hoge rendementen. Recreatiewoningen worden nu vaak gezien als een waardevolle belegging met hoog rendement. Het is, volgens directeur bij Van Bruggen Adviesgroep Michiel Meijer, nog maar de vraag of iedereen zijn vakantiewoning rendabel kan exploiteren: “Er zijn aanzienlijke risico’s maar ook is er onwetendheid over hoe rendabel een vakantiehuis kan zijn. Allereerst kopen mensen vaak maar één pand. Waardoor het risico bestaat dat je het 'verkeerde' huisje als investering hebt gekocht.” Flop op de loer De belangrijkste wijsheid bij beleggen is dat je in meerdere beleggingscategorieën moet beleggen en binnen aandelen, in meerdere aandelen. Anders is er een groot risico dat jij net het verkeerde aandeel hebt gekozen. Dat geldt ook bij de aankoop van een vakantiewoning als belegging, waarbij de locatie een hele belangrijke rol speelt. In de eerste plaats voor de bezetting die je weet te behalen maar ook hoe de waarde van je vakantiewoning zich ontwikkelt. Blijven mensen wel voor vakantie in eigen land kiezen? De waarschuwing komt op een moment dat het aanbod van recreatiewoningen in het land groeit als kool. Van Bruggen Adviesgroep is bang dat consumenten, door de lage rentestand op spaartegoeden, en het groeiende aanbod makkelijk over iets fundamenteels als de locatie van de woning heen stappen. “Mensen willen gewoon hun geld laten renderen en maken de locatie ondergeschikt aan dat hogere doel. Wat dat betreft kan een investering snel duurkoop worden, want kom er over tien jaar maar eens vanaf als het huisje niet op een A-locatie staat op het moment dat sparen wel loont. Ook kan het gebeuren dat er op een gegeven moment door bouw sprake is van overcapaciteit. Ook dat werkt niet in je voordeel.” Daarnaast lijkt er op dit moment langzaam een eind te komen aan de maatregelen waardoor reizen weer mogelijk wordt. Misschien neemt daarmee het animo voor een vakantie in eigen land af met alle gevolgen van dien. Het is natuurlijk nog maar de vraag of mensen vaker voor een vakantie in eigen land blijven kiezen. Vakantiewoning zeer gewild Het aanschaffen van een recreatiewoning als beleggingsobject is zeer in trek. Her en der zijn er behoorlijk wat berichten verschenen in de media over een run op extra vastgoed. Vakanties in eigen land zijn mede door corona populairder geworden en daarnaast is het aantal mensen dat er even een weekend tussenuit gaat ook groot. Thuiswerken is een veel genoemde reden om er even tussenuit te gaan. Dat kan allemaal extra motivatie zijn voor mensen om nu een vakantiewoning aan te schaffen. “Vorige zomer was men massaal met de aanschaf van een bootje bezig. Nu richten mensen hun pijlen op een vakantiewoning”, zegt Meijer. “Ook bij ons melden zich mensen met vragen hoe ze dit verstandig aan kunnen pakken. Wij proberen ze dan gewoon zo eerlijk mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van financiering. Zo’n aanschaf klinkt natuurlijk als een droom, maar mensen weten vaak niet wat er allemaal bij komt kijken. Consumenten moeten weten waar ze aan beginnen.” Sneller slijtage Meijer adviseert verder om de inkomsten en uitgaven niet al te rooskleurig in te schatten en ook rekening te houden met een pessimistischer scenario. Zoals hiervoor aangegeven, kan de bezetting en daarmee de inkomsten tegenvallen maar consumenten houden er soms bijvoorbeeld onvoldoende rekening mee dat een vakantiewoning die verhuurd wordt en een inventaris veel sneller slijt. Logisch, omdat de woning en het inventaris intensiever gebruikt worden en een huurder minder netjes is, dan jij als eigenaar. Neem daarom afschrijvingskosten op in je financieel plan. Een duidelijk doel Meijer wil overigens helemaal niet beweren dat het aanschaffen van een vakantiehuis altijd een slecht idee is: “Integendeel! Dankzij de lage rente zijn er veel mogelijkheden om een vakantiewoning aan te schaffen en zijn er steeds meer geldverstrekkers, die een hypotheek op een vakantiewoning mogelijk maken. Ook zijn er dankzij de overwaarde op de eigen woning vaak mogelijkheden voor de financiering. Maar mensen moeten vooral eerst even goed bedenken met welk doel ze een extra woning kopen. Willen ze het voor zichzelf om te ontspannen? Of zien ze het als een investering? In dat laatste geval is het goed om te weten dat een goed rendement geen garantie is en dat het kiezen van een goede locatie heel belangrijk is en een goede begroting met realistische inkomsten en kosten ”
Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste (rente)nieuws.

Ben je journalist en wil je meer informatie? Neem dan snel contact met ons op, lees op onze pers pagina hoe.
06 juli 2020

Persbericht - Ondernemers met NOW in de knel op huizenmarkt

Apeldoorn, 6 juli 2020 - Van Bruggen Adviesgroep roept ondernemers op om niet lichtvaardig om te springen bij het aanvragen van de tweede NOW-regeling. Volgens de adviesketen is het niet ondenkbaar dat ondernemers die de NOW aanvragen op den duur in de knel komen op de huizenmarkt.

19 maart 2020

Persbericht- Stijging hypotheekrente nabij

Apeldoorn 18 maart 2020- Van Bruggen Adviesgroep voorspelt een stijging van de hypotheekrentes als gevolg van de economische gevolgen van het coronavirus. De afgelopen tijd zijn de hypotheekrentes alleen maar gekelderd, maar de impact van corona op de economie verandert volgens de adviesketen de situatie. Van Bruggen Adviesgroep constateert daarentegen ook dat het absorptievermogen van geldverstrekkers op orde is en dat zij gezonde marges hebben.

“De situatie is nu anders dan voorheen”, vertelt algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep Michiel Meijer. “Beleggers die geld willen lenen aan bedrijven die in zwaar weer raken, zien grotere risico’s en vragen daarom een hogere rente. Tenminste als ze al geld willen lenen. Die grotere risico’s gelden nu zeker inmiddels ook voor banken. Ook zij moeten een hogere rente betalen als ze geld willen lenen.”

07 januari 2020

PERSBERICHT - Consumentenvoorspelling: rente blijft gelijk in 2020

Apeldoorn, 7 januari 2020 – Klanten van Van Bruggen Adviesgroep voorspellen de hypotheekrente voor 2020. Van deze klanten verwacht 30% een stijging of daling van de rente van meer dan 0,5% en 70% denkt dat de stijging of daling minder dan 0,5% zal zijn.

12 september 2019

PERSBERICHT- Stopzetten rentemiddeling niet in belang consumenten

Steeds meer geldverstrekkers besluiten om de mogelijkheid van rentemiddeling niet meer aan te bieden. Daarmee vervalt een laagdrempelige manier voor consumenten om de rente tussentijds voor een langere periode vast te zetten bij de huidige geldverstrekker.

01 juli 2019

PERSBERICHT: Wijzigen hypotheek: gemiddelde besparing € 439 per maand blijkt mogelijk

Apeldoorn, 1 juli 2019 – Van Bruggen Adviesgroep heeft de afgelopen drie maanden gemiddeld € 439 bruto per maand bespaard voor haar klanten.

23 mei 2019

PERSBERICHT - Van Bruggen Adviesgroep: expert voor expats

Van Bruggen Adviesgroep gaat zich actief richten op het geven van financieel advies aan de doelgroep expats. Daar waar geldverstrekkers zich terugtrekken vanwege de risico’s, wil Van Bruggen Adviesgroep als de meest klantvriendelijke dienstverlener voorzien in de behoefte die leeft onder de expat-doelgroep.