Is de huizenmarkt een economische zeepbel en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Met een ‘zeepbel’ wordt de situatie omschreven waarbij de waarde van iets heel ver vooruitgelopen is op de werkelijke waarde. Helaas is alleen achteraf met zekerheid te stellen of iets een zeepbel is of niet. De huizenprijzen zijn van een groot aantal factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de locatie van het huis, de staat van het huis en het bijbehorende onderhoud en hoe goed het gaat met de economie.

Aantrekkelijke gebieden

De prijzen van huizen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen in sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Huizen in Rotterdam zijn van alle grote steden in Nederland het meest in prijs gestegen. In het eerste kwartaal van 2018 gingen de huizenprijzen daar met 15% omhoog. In Amsterdam stegen de prijzen met 12%. Landelijk was de gemiddelde stijging 9%. Ook dat is historisch gezien ook een forse stijging. Appartementen stegen het hardst in prijs, gevolgd door rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Volgens CBS/Kadaster lagen de huizenprijzen in februari 2018 gemiddeld 9,5% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het prijspeil ligt inmiddels nog maar net onder het niveau van vóór de financiële crisis. Wel zijn er grote verschillen tussen de regio’s ontstaan. Terwijl het prijspeil in de Randstad en de grote steden inmiddels nieuwe records heeft bereikt, blijft het prijsherstel in de rest van het land nog wat achter.

Economie en crisis

De recente stijging van de huizenprijzen komt na een sterke daling van de huizenprijzen in de jaren na de financiële crisis die begon in 2008. De daling van de huizenprijzen ontstond door een totaal gebrek aan vertrouwen bij de consumenten. Er was onzekerheid over baangaranties en het pessimisme leidde tot een abrupte stilstand van de huizenmarkt. Het aantal verkopen nam, afhankelijk van de regio, af met wel 30 tot 45%. Een aanzienlijke prijsdaling was het gevolg. Huizen die verkocht moesten worden (scheiding, overlijden, of nieuwe baan elders in het land) werden met aanzienlijke kortingen, tot wel 30% of meer, van de hand gedaan. Sinds 2015 lijkt het sentiment weer gekeerd en stijgen de prijzen van woningen weer fors.

Verwachting van de huizenprijzen

Er kan met zekerheid gesteld worden dat huizenprijzen ook in de toekomst met prijsschommelingen te maken gaan krijgen. Er bestaat dus ook een kans dat de huizenprijzen weer gaan dalen. De huizenmarkt lijkt ons echter zeker geen zeepbel waarbij prijzen tot meer dan 80% kunnen gaan dalen. Lessen uit het verleden hebben geleerd dat een investering in huizen een goede investering is geweest, maar rendementen uit het verleden bieden helaas geen garantie voor de toekomst.

Huren of kopen?

Wij denken dat de investering in een eigen woning op de lange termijn een goede investering is. Na de aflossing van de hypotheek dalen de woonlasten. Bij een huurhuis gaan de maandelijkse huurlasten altijd door. Daarnaast worden de huren jaarlijks geïndexeerd en naar aanleiding hiervan meestal verhoogd. Of de huizenprijzen ook op de lange termijn blijven stijgen, kunnen wij helaas niet voorspellen. Lees op onze website meer over huren of kopen.

Contactformulier

Bel mij terug is niet ingevuld.

Aanhef is niet ingevuld.

Naam: is niet ingevuld.

Telefoonnummer: is niet ingevuld.

E-mail: is niet ingevuld.

Opmerkingen: is niet ingevuld.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring. is niet ingevuld.