Taxatie

Het vaststellen van de waarde van een woning door een daartoe bevoegde persoon (beëdigd taxateur).

Terug naar begrippenlijst