Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Sleutelverklaring

Sleutelverklaring

Wanneer de sleuteloverdracht (feitelijke levering) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische overdracht bij de notaris, zal er een verklaring moeten worden opgesteld. De koper dient vanaf dat moment de onroerende zaak zelf te verzekeren.