Overdrachtsbelasting

De belasting die de koper betaalt over de onroerende zaak die hij of zij aankoopt. De belasting wordt geheven over de koopsom min het bedrag dat in deze som is opgenomen voor roerende zaken.

Terug naar begrippenlijst