Hoe profiteer jij van jouw overwaarde? Download ons gratis whitepaper hier.

Optie

Het recht van koop. Hiermee verplicht de koper zich de woning gedurende een bepaalde, in de optieverklaring genoemde, termijn (en eventueel ook prijs) aan de aspirant-koper aan te bieden. Gedurende deze periode mag de woning niet aan een andere gegadigde worden verkocht.

Terug naar begrippenlijst