Optie

Het recht van koop. Hiermee verplicht de koper zich de woning gedurende een bepaalde, in de optieverklaring genoemde, termijn (en eventueel ook prijs) aan de aspirant-koper aan te bieden. Gedurende deze periode mag de woning niet aan een andere gegadigde worden verkocht.

Terug naar begrippenlijst