Kosteloos eerste gesprek
100% onafhankelijke financieel advies
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers
Telefonisch, online of op de vestiging

Optie

Optie

Het recht van koop. Hiermee verplicht de koper zich de woning gedurende een bepaalde, in de optieverklaring genoemde, termijn (en eventueel ook prijs) aan de aspirant-koper aan te bieden. Gedurende deze periode mag de woning niet aan een andere gegadigde worden verkocht.