Onroerende zaken

De grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt, voor zover het nagel- of aardvast daarmee is verbonden.

Terug naar begrippenlijst