Lijst van zaken

Een lijst van onroerende zaken waarop vermeld staat wat wel en niet bij verkoop inbegrepen is en achterblijft, al dan niet ter overname.

Terug naar begrippenlijst